DIGITALIZUJEME ŠKOLU – Realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1 (2024)

Mgr. Petr Kozlovský, 10. 5. 2024

Název programu: Digitalizujeme školu – Realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1

Aktivity programu jsou financovány Evropskou unií  – Next Generation EU.


(Celý článek)

Projekt „Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024 v Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec, příspěvkové organizaci“

Mgr. Petr Kozlovský, 1. 9. 2023

Název projektu: Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024 v Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec, příspěvkové organizaci

Registrační číslo projektu: CZ.03.04.01/00/22_026/0003890

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 


(Celý článek)

Projekt „ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant OPJAK“ – Operační program Jan Ámos Komenský, ESF+

Mgr. Petr Kozlovský, 1. 7. 2023

Název projektu: ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant OPJAK

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006488

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


(Celý článek)

Projekt „PODPORA SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ V ZŠ FRÝDLANT“- IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Mgr. Petr Kozlovský, 30. 12. 2022

Název projektu: „Podpora sociálně znevýhodněných žáků v ZŠ Frýdlant“ – Implementace reformy 3.2.2 Národního plánu obnovy

Evidenční číslo projektu: 0202/PODSKOL/2022

Realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 8. 2025

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt je financovaný Evropskou Unií – Next Generation EU.


(Celý článek)

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – Realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1

Mgr. Petr Kozlovský, 1. 3. 2022

Název programu: Digitalizujeme školu – Realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1

Aktivity programu jsou financovány Evropskou unií  – Next Generation EU.


(Celý článek)

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Mgr. Petr Kozlovský, 10. 2. 2022

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doba trvání programu: od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2023

Aktivity programu jsou financovány Evropskou unií  – Next Generation EU.


(Celý článek)

Škola je partnerem polsko-českého projektu „Centrum znalostí – znalosti a technologie bez bariér“

Mgr. Petr Kozlovský, 15. 10. 2021

Název projektu: „Centrum znalostí – znalosti a technologie bez bariér“ 

Realizace projektu: školní rok 2021/2022

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a fondů státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nisa.


(Celý článek)

Podpora ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant III – projekt ESF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mgr. Petr Kozlovský, 9. 8. 2021

Název projektu: Podpora ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021023

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


(Celý článek)

Projekt „Za hranice Frýdlantu“ Erasmus+

Mgr. Petr Kozlovský, 1. 1. 2021

Název projektu: Za hranice Frýdlantu

Registrační číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077297

Doba trvání projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

Projekt je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+.


(Celý článek)

ŠKOLA JE PARTNEREM PROJEKTU SÍŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

Mgr. Petr Kozlovský, 25. 9. 2020

Název projektu: Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000525

Realizace projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2021

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

 


(Celý článek)

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.