Škola je partnerem polsko-českého projektu „Centrum znalostí – znalosti a technologie bez bariér“

Mgr. Petr Kozlovský, 15. 10. 2021

Název projektu: „Centrum znalostí – znalosti a technologie bez bariér“ 

Realizace projektu: školní rok 2021/2022

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a fondů státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nisa.


(Celý článek)

Podpora ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant III – projekt ESF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mgr. Petr Kozlovský, 9. 8. 2021

Název projektu: Podpora ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021023

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


(Celý článek)

ŠKOLA JE PARTNEREM PROJEKTU SÍŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

Mgr. Petr Kozlovský, 25. 9. 2020

Název projektu: Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000525

Realizace projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2021

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

 


(Celý článek)

Provoz dětské skupiny ve Frýdlantu II – Projekt ESF, Operační program zaměstnanost

Mgr. Petr Kozlovský, 30. 7. 2020

Název projektu: Provoz dětské skupiny ve Frýdlantu II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016632

Realizace projektu: 1. 9. 2020 – 28. 2. 2022

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


(Celý článek)

Škola je partnerem projektu DigiTU – DigiTAM

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 5. 2020

Naše škola je partnerem projektu DigiTU – DigiTAM zaměřeného na šíření příkladů dobré praxe škol mezi vzorovou školou a zapojenými školami v oblastech rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků se zaměřením na STEM, BYOD, 1:1, robotiku a programování a implementaci digitálního vzdělávání napříč ŠVP.

Název projektu: DigiTU – DigiTAM

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012322.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci EU OP VVV.

Plakát k projektu

Podpora ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant II – projekt ESF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 9. 2019

Název projektu: Podpora ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013809

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


(Celý článek)

Projekt “Yes, we can” – vzdělávací program EU Erasmus+

Mgr. Petr Kozlovský, 3. 1. 2019

Projekt se zaměřuje na získávání znalostí a zkušeností pedagogů v zahraničí. V letech 2018-20 se pět  učitelek a učitelů ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant zúčastní zahraničních kurzů zaměřených na metody výuky angličtiny. Projekt je financován z prostředků Evropské Unie z programu Erasmus+, Klíčová akce 1: mobility pedagogických pracovníků.

Provoz dětské skupiny ve Frýdlantu – Projekt ESF, Operační program zaměstnanost

Mgr. Petr Kozlovský, 21. 9. 2018

Název projektu: Provoz dětské skupiny ve Frýdlantu

Zkrácený název projektu: Dětská skupina ve Frýdlantu II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008931

Realizace projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu: rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Služby dětské skupiny jsou určeny pro děti ve věku od 1 roku do zahájení povinné školní docházky.  Kapacita zařízení je 12 dětí. Služby dětské skupiny jsou určeny pro děti ve věku od 1 roku do zahájení povinné školní docházky.

Plakát k projektu

 

PŘESMOSTY – projekt ESF

PŘESMOSTY – projekt ESF

admin, 16. 1. 2018

Informace o projektu v příloze. Oblastním koordinátorem RF je Mgr. Jiří Vávra.

Presmosty_web

web_termin

 

Šablony – Podpora činnosti ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant

admin, 12. 9. 2017

Název projektu: Podpora činnosti ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002440

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
(Celý článek)

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.