Platby ŠD, kroužky

ÚPLATA ZA ZÁJMOVÝ KROUŽEK:

Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání žáka v zájmovém útvaru (kroužku) je stanovena vždy u daného kroužku v přehledu kroužků.

Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách za období:

  1. I.pololetí (září – leden)
  2. II. pololetí (únor – červen)

Úplata je splatná za první období zpravidla do 15. 10. 2020 a za druhé období zpravidla do 31. 1. 2021.

Pokud za dítě není úplata uhrazena v daném termínu, zástupce ředitele pro volnočasové aktivity, pošle upomínku formou emailu či sms a upozorní vedoucího zájmového útvaru, aby tohoto žáka na zájmový útvar nevpustil.

Úplata za zájmový kroužek bude zasílána na číslo účtu organizace 27639461/0100, variabilní symbol obdržíte při odevzdání přihlášky v kanceláři DDM nebo emailem na adresu uvedenou v přihlášce.

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU:

Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání žáka ve školní družině činí 150 Kč měsíčně za jedno dítě pro školní rok 2020/2021. Tato částka platí pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

Úplata za školní družinu činí 150,- Kč/měsíc a je splatná předem, platí se ve dvou splátkách za období:

  1. září – prosinec (4 měsíce)……………………. 600,- Kč
  2. leden – červen (6 měsíců)……………………. 900,- Kč

Úplata je splatná za první období do 20. 9. 2020 a za druhé období do 31. 1. 2021.

Pokud za dítě není úplata uhrazena, zástupce ředitele pro volnočasové aktivity o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Úplata za školní družinu bude zasílána na číslo účtu organizace 27639461/0100.

Variabilní symbol obdržíte ve školní družině!

Ponížení platby v 1. pololetí 2020/2021

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.