Krajské konzultační centrum pro žákovské parlamenty

Krajské konzultační  centrum k podpoře činnosti žákovských parlamentů na základních školách Libereckého kraje je společným počinem Škola pro demokracii Praha (CEDU) a ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.

Kromě naší školy funguje v Libereckém kraji jako konzultační centrum také ZŠ a MŠ Zákupy.


Komu je Konzultační centrum určeno?

Konzultační centrum je určeno všem základním školám Libereckého kraje, které:

  • Mají dobře fungující žákovský parlament a hledají další inspiraci pro jeho činnost.

  • Mají žákovský parlament, který nefunguje zcela podle jejich představ a uvítaly by metodickou pomoc.

  • Nemají žákovský parlament a uvažují o jeho založení.

Co můžeme Vaší škole nabídnout?

  • Prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností mezi parlamenty nebo jejich koordinátory formou společných setkání nebo pracovních workshopů.

  • Metodickou pomoc při práci se žákovskými parlamenty.

  • Plánování společných projektů, sdílení vlastních projektů.

  • Semináře a workshopy zaměřené na práci se žákovskými parlamenty.

  • Metodické materiály pro koordinátory ŽP.


Kontakt
Mgr. Bc. Petr Kozlovský
petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz; tel. 602 443 206


Hledáte další metodickou podporu?

Centrum pro demokratické učení – CEDU.CZ

Neváhejte kontaktovat kolegy z Centra pro demokratické učení a zjistěte si, jakou metodickou podporu nabízí.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.