Kontakty ZUŠ

Mgr. Vladimíra Dančevská, Dipl. um. (zástupkyně ředitele školy)

telefon: 482 312 132, 601 595 663

e-mail: vladimira.dancevska@zsazusfrydlant.cz

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.