Školné a stravné

Školné:

– dítě po dobu 12 měsíců před zahájením povinné školní docházky: 0,- Kč

– dítě mimo předškoláka měsíčně  350,- Kč

– osvobozeno od úplaty může být dítě jen na základě podané žádosti a to, jestliže rodiče pobírají sociální příplatek nebo dítě chybí celý měsíc v MŠ z důvodů nemoci

 

Celodenní stravné (přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim)

  • děti od 3 do 6 let 36,-
  • děti od 7 do 10 let 39,-

 

Platba stravného i školného:

– Hradí se bezhotovostním bankovním převodem na účet školy pod přiděleným variabilním symbolem, a to vždy do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce.

– Potřebné informace Vám poskytne vedoucí stravování MŠ paní Dana Hančárová na telefonu 482 311 696, popř. na e-mailové adrese dana.hancarova@zsazusfrydlant.cz

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.