Organizace MŠ

Za organizaci a provoz je zodpovědný Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy

Mateřská škola je umístěna ve třech budovách.

MŠ ulice Jiráskova  zástupkyně ředitele školy : Michaela Fiedlerová, Dis.

Pracoviště má 2 třídy, kde pracují paní učitelky:

1. třída :    Bc. Petra Patřičná, Michaela Fiedlerová, Dis.

2. třída:    Denisa Miková, Jaroslava Ježková

 

MŠ ulice Sídlištní zástupkyně ředitele školy: Mirka Balášová

Pracoviště má 3 třídy, kde pracují paní učitelky:

1.třída:    Lenka Žáčková, Hana Novotná

2.třída:    Mirka Balášová, Šárka Rošková, Jaroslava Hihlánová

3. třída:   Helena Kocková, Lucie Formánková

 

MŠ ulice Bělíkova zástupknyně ředitele školy: Mirka Balášová

Pracoviště má 4 třídy, kde pracují paní učitelky:

1.třída:    Ivana Bairichová, Dis., Nikola Gavendová

2.třída.    Kateřina Švejdová, Lucie Schleifová

3.třída:    Marie Doleželová, Romana Zahálková

4.třída:    Adéla Zemanová, Jiřina Vokounová

 

 

Provozní doba: 6.00 – 16.30 hodin.

Docházka do mateřské školy  je pravidelná a dítě je předáváno učitelce do 8.00 hodin.

Nepřítomnost dítěte je nutné oznámit nejpozději v den nepřítomnosti do 8.00 hodin. Po déle trvajícím onemocnění dítěte je nutné předložit potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte do kolektivu.

Další informace si můžete přečíst ve Školním řádu, který je na nástěnkách v šatnách.

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.