Zápis do školní družiny na rok 2021/2022

Marcela Fialová, 3. 6. 2020

Zápis do ŠD se týká budoucích žáků 2. a vyšších tříd! Přihlášku si můžete stáhnout níže či vyzvednout v kterékoli školní družině a odevzdat v termínu 1. 6. – 11. 6. 2021.


(Celý článek)

Zájmové kroužky DDM ve 2. pololetí

admin, 20. 1. 2020


(Celý článek)

Přijatí žáci do školní družiny šk. rok 2019/20

admin, 26. 6. 2019

Do školní družiny pro školní rok 2019/20 jsou přijati žáci, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku na správném formuláři a v řádném termínu, viz. seznam reg. čísel níže.
(Celý článek)

Velikonoční výlet

admin, 27. 3. 2019

Naše škola pořádá ve spolupráci s mysliveckým kroužkem pro děti naší školy ve čtvrtek 18. 4. o velikonočních prázdninách výlet do loveckého zámku Ohrada a zároveň do ZOO Hluboká nad Vltavou včetně vzdělávacího programu.

Výlet je pro děti naší školy zdarma (70% nákladů hrazeno z dotačního programu Libereckého kraje – Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství). Kapesné dle uvážení rodičů.

Odjezd je v 7:00  z autobusového nádraží Frýdlant a předpokládaný návrat v 19:00 opět na autobusové nádraží Frýdlant.

Přihlášky lze vyzvednout v kanceláři DDM nebo stáhnout zde. Přihlášky odevzdávejte do kanceláře DDM nejpozději do 15. 4. 2019.

 

 

Provoz ŠD o ředitelském volnu

admin, 16. 4. 2018

Z důvodu nízkého počtu přihlášených žáků nebude ŠD o ředitelském volnu v provozu.

Školní družina bude v provozu o ředitelském volnu v pondělí 30. 4. 2018 a v pondělí 7. 5. 2018 pro žáky 1. stupně naší školy. Přihlášky lze odevzdat třídní učitelce do 25. 4. 2018.
(Celý článek)

Přijímaní žáků budoucích 1. tříd do školní družiny

admin, 12. 4. 2018

Během motivačních dnů jste ve školách obdrželi  žádost o přijetí do školní družiny. Tuto žádost je třeba odevzdat při zápisu do ZŠ, který se koná  24. 4. 2018 na pracovišti Základní školy Husova 344, Frýdlant od 15:00 do 17:00. V případě, že jste žádost neobdrželi, u zápisu budou k dispozici  prázdné žádosti o přijetí do školní družiny, které na místě vyplníte a odevzdáte.

Přihlášky na kroužky

admin, 2. 10. 2017

POZOR! Na tyto kroužky již nepříjímáme, kapacita je naplněna: Konstrukce a robotika, Kreativní dílna I + II, Zumba, Judo.

Na ostatní kroužky je možné se stále hlásit … začínáme ode dneška pondělí 2. 10. 2017

Provoz ŠD o ředitelském volnu

admin, 8. 11. 2016

Školní družina (při DDM) bude v provozu o ředitelském volnu v pátek 18. 11. 2016 od 7:30 – 16:00 podle počtu přihlášených žáků naší školy.

Cena: 35,- Kč vč. oběda, přihlášky lze odevzdat s poplatkem v ŠD DDM od 8. 11. do 14. 11. 2016 (35,- Kč za oběd).

Žáka lze odhlásit nejpozději do 14. 11. do 17:00. Přihlášku lze vyzvednout v kterékoli školní družině naší školy.

(max. 30 žáků, min. 12 žáků)

Přihláška

Noc s Andersenem

admin, 16. 3. 2016

Milí žáci, dovolujeme si vás pozvat na 16. ročník pohádkové Noci s Andersenem, jejímž tématem je 180. výročí napsání pohádky Malá mořská víla.
(Celý článek)

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.