Přijatí žáci do školní družiny šk. rok 2019/20

admin, 26. 6. 2019

Do školní družiny pro školní rok 2019/20 jsou přijati žáci, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku na správném formuláři a v řádném termínu, viz. seznam reg. čísel níže.

Kritéria přijímání žáků do školní družiny:

  1. účastník musí být žákem výše jmenované školy,
  2. přednostně bereme účastníky, kteří absolvovali nejmenší počet vzdělávacích cyklů,
  3. budou-li shodné dva předchozí body, rozhoduje registrační – pořadové číslo přihlášeného žáka.

Žáci přijatí do školní družiny DDM docházející do školy Husova či Bělíkova mohou využívat ranní družinu na pracovišti, kam budou docházet do školy.

V případě dotazů mne kontaktujte na tel. 607 655 171 nebo na e-mailu: michaela.vilimovska@zsazusfrydlant.cz

Seznam registračních čísel naleznete zde: POZOR, má dvě stránky. Přijatí žáci do školní družiny

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.