Školní poradenské pracoviště aneb Na koho se mohu obracet?

admin, 3. 9. 2015

 

Nabízíme přehled situací a na koho se obrátit, pokud nastanou. Vždy je třeba postupovat od prvního v pořadí. Nejdříve by situaci měl řešit třídní učitel, následně je možnost se obrátit na další pracovníky Školního poradenského pracoviště.
(Celý článek)

Harmonizační programy odstartovány!

Harmonizační programy odstartovány!

admin, 2. 9. 2015

Dneškem jsme zahájili Harmonizační programy, které budou probíhat téměř až do konce září!

V letošním roce máme pět šestých tříd, které jsou různě poskládány z dětí, které k nám chodily již dříve, ale i dětí, které před prázdninami opustily svoje první stupně v okolních vesnicích a nyní začaly svůj druhý stupeň u nás.

Přechod na druhý stupeň a zároveň vytváření nových třídních kolektivů není pro žáky jednoduchý. Proto každý rok využijeme pár dní k tomu, aby se lépe poznaly, sblížily se, prožily společné chvíle u her, povídání, plnění různých úkolů, atd. Naší snahou je, aby také nový třídní učitel  mohl svoji třídu co nejdříve a co nejvíce poznat a vytvořit si s dětmi takový vztah, který jim pomůže prožít další společné roky co nejpříjemněji.

Těšíme se na Vás, šestáci!

 

Školní psycholožka PhDr. Vonostránská

a

Školní speciální pedagožka Mgr. Ouhrabková

Školní speciální pedagog

admin, 19. 1. 2015

Dnem 5.ledna 2015 nastoupila do funkce speciálního pedagoga paní Mgr. Gabriela Ouhrabková. Její pracoviště je na budově ZŠ v ulici Husova, působí však na celé škole. Na pracovišti ZŠ Husova zastává zároveň funkci výchovného poradce.

 

Školní zralost a připravenost

Školní zralost a připravenost

admin, 7. 1. 2014

Zahájení školní docházky je velmi důležitou a mimořádnou událostí v životě dítěte. Nástup do školy je završením dosavadního vývoje a vstupem do nové životní etapy. Dítě se na vstup do školy připravuje v předškolním zařízení, kde by měl být respektován tzv. individuální přístup ( Bednářová, Šmardová, 2010):
(Celý článek)

JAK ZVLÁDNOUT STRES?

JAK ZVLÁDNOUT STRES?

admin, 4. 11. 2013

Interaktivní přednáška pro rodiče a veřejnost, kterou připravily pracovnice školního poradenského pracoviště p. Mgr. Martina Holická – speciální pedagožka, a Mgr. Johana Vonostránská – školní psycholožka.
(Celý článek)

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

admin, 2. 10. 2013

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Vymezení dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Osoba se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním

  • Zdravotní postižení je postižení mentální, tělesné, zrakové, sluchové, vady řeči, autismus, souběžné postižení více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování
  • Zdravotní znevýhodnění je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, nebo zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování
  • Sociální znevýhodnění žák pochází z rodinného prostředí s nízkým socioekonomickým statusem,je mu nařízená ústavní či ochranná výchova,je v postavení azylanta či uprchlíka
    (Celý článek)
Školní speciální pedagog ve škole – nabídka rodičům

Školní speciální pedagog ve škole – nabídka rodičům

admin, 2. 10. 2013

Školní speciální pedagog na škole – nabídka pro rodiče

Školním speciálním pedagogem na pro všechna pracoviště školy je Mgr. Martina Holická. Kanceláře má na pracovišti Purkyňova i Husova.
(Celý článek)

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.