Přijatí žáci do školní družiny pro školní rok 2021/2022

Marcela Fialová, 28. 6. 2021

Do školní družiny pro školní rok 2020/21 jsou přijati žáci, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku na správném formuláři a v řádném termínu, viz. seznam reg. čísel níže.
(Celý článek)

Zápis do ŠD 2018/19

admin, 14. 5. 2018

Zápis do školní družiny se týká budoucích žáků 2. a vyšších tříd! Přihlášku si můžete stáhnout či vyzvednout v kterékoli školní družině a odevzdat v termínu 28. 5. – 20. 6. 2018.

POZOR! Formulář přihlášky je pro školní rok 2018/19 nový!

Více informací a přihlášku naleznete zde.

Přijímaní žáků budoucích 1. tříd do školní družiny

admin, 12. 4. 2018

Během motivačních dnů jste ve školách obdrželi  žádost o přijetí do školní družiny. Tuto žádost je třeba odevzdat při zápisu do ZŠ, který se koná  24. 4. 2018 na pracovišti Základní školy Husova 344, Frýdlant od 15:00 do 17:00. V případě, že jste žádost neobdrželi, u zápisu budou k dispozici  prázdné žádosti o přijetí do školní družiny, které na místě vyplníte a odevzdáte.

Školička

admin, 15. 9. 2017

Zveme rodiče, kteří mají zájem zapojit své dítě do činnosti „Školičky“ na informativní schůzku, která se koná v úterý 26. září 2017 v době od 16:00 hodin v budově ZŠ Purkyňova ve třídě 2. E. V tento den proběhne zároveň zápis do „Školičky“.
(Celý článek)

Provoz ŠD o velikonočních prázdninách

admin, 6. 4. 2017

Ve čtvrtek 13. 4. 2017 o velikonočních prázdninách bude podle zájmu otevřena ŠD Husova v 1. patře nad Školní jídelnou od 7:30 – 16:00. Přihlášky lze vyzvednou a odevzdat ve všech družinách školy do 11. 4. 2016. Cena školní družiny je 85,- Kč (35,- oběd + 50,- vstupné na velikonoční dílny ve Špitálku). ŠD bude otevřena při min. počet: 12 žáků. Max. počet: 30 žáků.


Hrátky s Ferdou Mravencem

admin, 3. 4. 2017

V pondělí 3. 4. proběhl v ZŠ Bělíkova 1. Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky.
(Celý článek)

Zápis do přípravné třídy, základní školy, mateřské školy

Zápis do přípravné třídy, základní školy, mateřské školy

admin, 30. 3. 2017

Stručné informace k zápisům do naší školy:

Zápis do 1. třídy 2017-2018 

Zápis do přípravné třídy

Zápis do mateřské školy

Den dětí v MŠ

admin, 16. 6. 2016

Ve všech frýdlantských mateřských školách se slavil MDD. Paní učitelky si pro děti připravily bohatý, zábavný program.
MŠ Sídlištní otevřela kouzelné dveře, vedoucí na zahradu školky a rázem se všichni ocitli v pohádce o „Krtečkovi“,
(Celý článek)

Informace o podmínkách přijetí žáka do ŠD

admin, 10. 6. 2016

Žáka je nutné do školní družiny přihlásit včas, jelikož kapacita na jednotlivých pracovištích školní družiny je omezena. V letošním roce bude spuštěna on-line registrace do školní družiny na webových stránkách školy a to od 23. 6. do 30. 6. 2016. 
(Celý článek)

Školička aneb příprava dětí předškolního věku na nástup do 1. třídy

admin, 22. 9. 2015

Zveme rodiče, kteří mají zájem zapojit své dítě do činnosti „Školičky“ na informativní schůzku, která se koná ve čtvrtek 3. září 2015 v době od 16:30 hodin v budově ZŠ Purkyňova ve třídě 2. D.  V tento den proběhne zároveň zápis do „Školičky“.
(Celý článek)

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.