Informace o podmínkách přijetí žáka do ŠD

admin, 10. 6. 2016

Žáka je nutné do školní družiny přihlásit včas, jelikož kapacita na jednotlivých pracovištích školní družiny je omezena. V letošním roce bude spuštěna on-line registrace do školní družiny na webových stránkách školy a to od 23. 6. do 30. 6. 2016.  Registrace vašeho dítěte do školní družiny je závazná, ale je potřeba ji potvrdit odevzdáním papírové formy přihlášky a to nejpozději do 22. 7. 2016. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje zástupce ředitele pro volnočasové aktivity. Po registraci a odevzdání písemné přihlášky je dítě automaticky do školní družiny přijato, nebude-li vaše dítě do školní družiny přijato, budete neprodleně informováni.

Kritéria přijímání žáků do školní družiny:

  1. účastník musí být žákem výše jmenované školy,
  2. přednostně bereme účastníky, kteří absolvovali nejmenší počet vzdělávacích cyklů*,
  3. budou-li shodné dva předchozí body, rozhoduje datum a hodina registrace.

*) jeden vzdělávací cyklus je jeden školní rok, např. žák 1. třídy absolvoval 0 vzdělávacích cyklů.

Přihlášku do školní družiny si můte stáhnout zde: přihláška družina

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.