Dokumenty školy

SMĚRNICE  ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

Školní řád ZŠ

Školní řád_Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád_Příloha upravující vzdělávání distančním způsobem

SMĚRNICE MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Školní řád MŠ

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice ke stanovení výše stravného ve školní jídelně MŠ

Směrnice ke stanovení výše stravného ve školní jídelně MŠ od 1. 1. 2022

Vnitřní řád školní jídelny MŠ

SMĚRNICE DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE:

Rozvrh zájmových kroužků DDM na školní rok 2021_2022

Vnitřní řád DDM

SMĚRNICE_Úplata za zájmové vzdělávání v kroužcích

SMĚRNICE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Organizace ŠD pro školní rok 2021/2022

Vnitřní řád školní družiny

Směrnice úplata v ŠD

SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY:

Školní řád ZUŠ

Směrnice ke stanovení výše úplaty za vzdělávání v ZUŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

ŠVP ZV

ŠVP DDM

ŠVP ŠD

ŠVP MŠ

ŠVP ZUŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016-2017

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017-2018

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018_2019

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019_2020

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020_2021

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Minimální preventivní program 2021_2022

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY – STANDARDIZOVANÉ POSTUPY ŘEŠENÍ

Krizový plán školy

DĚTSKÁ SKUPINA KOŤATA

Vnitřní pravidla DS Koťata, Frýdlant od 1. 10. 2021

Plán výchovy a péče DS Koťata

Rozpočet školy a střednědobé výhledy rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2024

Schválený rozpočet hospodaření na rok 2019

Schválený rozpočet hospodaření na rok 2020

Schválený rozpočet hospodaření na rok 2021

Schválený rozpočet hospodaření na rok 2022

Zpracovávání a ochrana osobních údajů

Informační memorandum o zpracování osobních údajů

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.