Dokumenty školy

SMĚRNICE  ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

Školní řád ZŠ

Školní řád_Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád_Příloha upravující vzdělávání distančním způsobem

Strategie předcházení školní neúspěšnosti žáků ZŠ

Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky ZŠ

Systém integrace a vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

Provozní řád boulderingové stěny ZŠ Husova

Návod k používání boulderingové stěny ZŠ Husova

Provozní řád úložiště kol a koloběžek OP ZŠ Husova 344, Frýdlant

SMĚRNICE MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Školní řád MŠ

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Směrnice ke stanovení výše stravného ve školní jídelně MŠ

Vnitřní řád školní jídelny MŠ

SMĚRNICE DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE:

Rozvrh zájmových kroužků DDM Frýdlant ve školním roce 2023_2024

Vnitřní řád DDM

SMĚRNICE_Úplata za zájmové vzdělávání v kroužcích

SMĚRNICE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Organizace školní družiny 2023_2024

Vnitřní řád školní družiny

Směrnice ke stanovení výše úplaty v ŠD

SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY:

Školní řád ZUŠ

Směrnice ke stanovení výše úplaty za vzdělávání v ZUŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

ŠVP ZV

ŠVP ZV_Příloha č. 2_Minimální výstupy

ŠVP DDM

ŠVP ŠD

ŠVP MŠ

ŠVP ZUŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016-2017

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017-2018

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018_2019

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019_2020

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020_2021

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021_2022

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022_2023

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Program školního poradenského pracoviště

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Minimální preventivní program pro školní rok 2023_2024

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY – STANDARDIZOVANÉ POSTUPY ŘEŠENÍ

Krizový plán školy

DĚTSKÁ SKUPINA KOŤATA

Vnitřní pravidla DS Koťata od 1. 9. 2022

Plán výchovy a péče od 1. 9. 2022

Adaptační program pro děti v DS Koťata od 1. 9. 2022

Desatero pro snadnější vstup dítěte do DS

Krizový plán_řešení mimořádných situací

Traumatologický plán_poskytování první pomoci

Ceník pronájmu prostor ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Ceník pronájmu prostor ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant od 1. 1. 2023

Rozpočet školy a střednědobé výhledy rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 2027

Schválený rozpočet hospodaření na rok 2019

Schválený rozpočet hospodaření na rok 2020

Schválený rozpočet hospodaření na rok 2021

Schválený rozpočet hospodaření na rok 2022

Schválený rozpočet hospodaření na rok 2023

Schválený rozpočet hospodaření na rok 2024

Zpracovávání a ochrana osobních údajů

Informační memorandum o zpracování osobních údajů

Ochrana oznamovatelů podle zákona č. 171/2023 Sb. (Whistleblowing)

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171_2023 Sb.

Formulář pro oznamování protiprávního jednání dle Zákona č. 171_2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Směrnice o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing)

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.