Dokumenty školy

SMĚRNICE  ZÁKLADNÍ ŠKOLY:

Školní řád ZŠ

Školní řád_Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád_Příloha upravující vzdělávání distančním způsobem

SMĚRNICE MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Školní řád MŠ

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice ke stanovení výše stravného ve školní jídelně MŠ

Vnitřní řád školní jídelny MŠ

SMĚRNICE DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE:

Rozvrh zájmových kroužků DDM na školní rok 2021_2022

Vnitřní řád DDM

SMĚRNICE_Úplata za zájmové vzdělávání v kroužcích

SMĚRNICE ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Organizace ŠD pro školní rok 2021/2022

Vnitřní řád školní družiny

Směrnice úplata v ŠD

SMĚRNICE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY:

Školní řád ZUŠ

Směrnice ke stanovení výše úplaty za vzdělávání v ZUŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

ŠVP ZV

ŠVP DDM

ŠVP ŠD

ŠVP MŠ

ŠVP ZUŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016-2017

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017-2018

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018_2019

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019_2020

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020_2021

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Minimální preventivní program 2020_2021

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY – STANDARDIZOVANÉ POSTUPY ŘEŠENÍ

Krizový plán školy

DĚTSKÁ SKUPINA KOŤATA

Provozní řád DS Koťata od 1. 9. 2020

Plán výchovy a péče DS Koťata od 1. 9. 2020

Rozpočet školy a střednědobé výhledy rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2024

Schválený rozpočet hospodaření na rok 2019

Schválený rozpočet hospodaření na rok 2020

Schválený rozpočet hospodaření na rok 2021

Zpracovávání a ochrana osobních údajů

Informační memorandum o zpracování osobních údajů

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.