Vedení školy

Ředitel školy Mgr. Bc. Petr Kozlovský

tel.: + 420 602 443 206

e-mail: petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz

Zástupci pro základní školu Ing. Jaroslav Prášil – pracoviště ZŠ Purkyňova

tel.: +420 731 191 524

e-mail: jaroslav.prasil@zsazusfrydlant.cz

 

Mgr. Dana Málková – pracoviště ZŠ Husova 

tel.: +420 739 246 826

e-mail: dana.malkova@zsazusfrydlant.cz

 

Mgr. Daniela Holasová – pracoviště ZŠ Bělíkova

tel.: +420 602 100 582

e-mail: daniela.holasova@zsazusfrydlant.cz

Zástupce pro základní uměleckou školu Mgr. Vladimíra Dančevská, Dipl. um.

tel.: +420 601 595 663, +420 482 312 132

e-mail: vladimira.dancevska@zsazusfrydlant.cz

Zástupce pro volnočasové aktivity (DDM a ŠD) Marcela Fialová

tel.: +420 737 336 715

e-mail: marcela.fialova@zsazusfrydlant.cz

Zástupkyně pro mateřskou školu Mirka Balášová – pracoviště MŠ Sídlištní a MŠ Bělíkova

tel.: + 420 607 623 998

e-mail: mssidlistni@zsazusfrydlant.cz

 

Michaela Fiedlerová, DiS. – pracoviště MŠ Jiráskova

tel.: + 420 722 680 818

e-mail: msjiraskova@zsazusfrydlant.cz

 

Dana Hančarová – vedoucí stravování MŠ

tel.: + 420 602 487 252, +420 482 312 696

e-mail: dana.hancarova@zsazusfrydlant.cz

Vedoucí kanceláře Jaroslava Zárubová

tel.: +420 482 312 197

e-mail: jaroslava.zarubova@zsazusfrydlant.cz

Správce budov Bc. Josef Kepr

tel.: + 420 724 509 248

e-mail: josef.kepr@zsazusfrydlant.cz

Výchovný poradce Ing. Jaroslav Prášil (pracoviště ZŠ Purkyňova)

tel.: +420 731 191 524

e-mail: jaroslav.prasil@zsazusfrydlant.cz

 

Mgr. Dana Málková (pracoviště ZŠ Husova a ZŠ Bělíkova)

tel.: ++420 739 246 826

e-mail: dana.malkova@zsazusfrydlant.cz

Metodik prevence Mgr. Jitka Šormová (pracoviště ZŠ Purkyňova)

tel.: +420 482 312 123

e-mail: jitka.sormova@zsazusfrydlant.cz

 

Mgr. Zdeňka Kozlovská (pracoviště ZŠ Bělíkova)

tel.: +420 482 312 045

e-mail: zdenka.kozlovska@zsazusfrydlant.cz

 

Mgr. Vojtěch Blažek (pracoviště ZŠ Husova)

tel.: +420 482 312 162

e-mail: vojtech.blazek@zsazusfrydlant.cz

Školní speciální pedagog Mgr. Martina Lacinová 

tel.: +420 601 387 500

e-mail: martina.lacinova@zsazusfrydlant.cz

Školní psycholog Mgr. Jana Vlková

tel.: +420 722 948 305

e-mail: jana.vlkova@zsazusfrydlant.cz

Školní sociální pedagog Ing. Jitka Bláha

tel.: +420 724 961 096

e-mail: jitka.sochova@zsazusfrydlant.cz

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.