Zájmové kroužky

AKTUALIZACE 21. 1. 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

od začátku 2. pololetí školního roku 2021/2022 otevírá DDM Frýdlant dva nové zájmové kroužky – TURISTICKÝ a HISTORICKÝ KROUŽEK.

                            

V případě dotazů se obracejte na vedoucí DDM Marcelu Fialovou na telefonu 737 336 715 nebo na e-mailu marcela.fialova@zsazusfrydlant.cz .

Přihlášku naleznete zde.

Přihlášky na kroužky odevzdejte do kanceláře či schránky DDM do 24.9.2021.

Kroužky zahájí svojí činnost v týdnu od 4.10.2021.

O přijetí žáka do kroužku bude zákonný zástupce informován na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.

Informace o platbách. 


Kroužky 2021/2022

Florbal

Sportovní kroužek se zaměřením na výuku fotbalových dovedností a technik, týmovou spolupráci, soutěživost a fyzickou přípravu.

Vedoucí kroužku: Václav Kolář

Kroužek pro děti od 4. – 6. třídy.

Pondělí od 15:00 do 16:30 v tělocvičně Purkyňova.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

JUDO

Cílem kroužku je zlepšení fyzické kondice, pohybové koordinace a postřehu. Děti se učí základům bojového umění Kodokan Judo včetně jeho etických pravidel. Kodokan Judo je tzv. měkká škola, kde proti síle útoku nejde síla obránce. Obránce se snaží sílu útoku odvést stranou či se jí vyhnout. Děti v kroužku cvičí techniků pádů, hodů, znehybnění a úderů. Kroužek má nové sportovní vybavení a pomůcky, které byly pořízeny z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Vedoucí kroužku: Mgr. Petr Sýkora

mladší: pondělí 15:00 – 16:00

starší: pondělí 15:45 – 17:00

nejstarší: pondělí 16:45 – 18:00

Cena 500,- Kč za pololetí.

Kroužky jsou realizovány v tělocvičně pro JUDO ve 2. patře staré budovy ZŠ Bělíkova.

 

Sportovní hry

Pohybový a sportovní kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte. Jeho cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a rozvíjet kladný vztah k pohybu. Hodiny utváří různorodé sportovní či pohybové aktivity a hry odpovídající možnostem a vybavení tělocvičny. Samotné hodiny nemají charakter tréninku a jejich cílem není dosažení špičkové sportovní výkonnosti. Výuka je proto složena hlavně z všeobecně rozvíjejících cvičení, která hravou a soutěživou formou zvyšují obratnost i fyzickou kondici dětí. Pomáhají rovněž ke zlepšení jejich zdravotního stavu a pozitivně ovlivňují vývoj jejich pohybového aparátu. Pro děti bude náš sportovní kroužek zábavným a příjemným zpestřením.

Vedoucí kroužku: Mgr. Jana Močárková, Mgr. Marie Passler

Kroužek je určen pro děti od 1. – 6. třídy.

Pondělí od 13:15 do 14:30 v tělocvičně Purkyňova.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

Šachy

Kroužek je určen všem žákům od 1. třídy. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned procvičit.  K průběhu kroužků také patří příležitostné turnaje.

Vedoucí kroužku: Mgr. Dobroslav Buřita

Kroužek je určen pro děti od 1. – 9. třídy.

Pondělí od 15:00 do 16:30 v suterénu DDM.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

Myslivost a ochrana přírody.

Myslivecký kroužek, je vhodný pro všechny děti, které mají zájem o zvířata a přírodu vůbec. I když preferujeme pobyt a aktivity venku v okolí Frýdlantu, využíváme také zahradu při DDM. Za nepříznivého počasí (hlavně v zimních měsících) máme vlastní přírodovědnou učebnu v suterénu DDM. Účastníci se seznamují nejen s mysliveckými činnostmi, od popisu zvěře, poznání jednotlivých druhů, potřeb, stop, zoologií apod. Rozšiřují si vědomosti z hlediska lovectví, střelectví, nemocí zvěře, chovu zvěře, chovu a výcviku loveckých psů, s celoroční činností myslivců v honitbách. Není-li předem dohodnuto jinak, účastníci se vždy schází u DDM a podle typu aktivity je kroužek realizován v učebně či v přírodě. K těmto pravidelným setkáním jsou dle zájmu dětí a rodičů o zvoleném víkendovém dni organizovány aktivity v přírodě nebo se vyjíždí do okolí na akce připravené myslivci, lesy či ekocentry. Budou-li mít děti zájem poměřit své znalosti o přírodě a myslivosti s dětmi z jiných kroužků v rámci ČR, lze je připravit a zapojit do národní vědomostní soutěže „Zlatá srnčí trofej“.

Vedoucí kroužku: Ing. Bc. Zuzana Wudyová

Kroužek je určen pro děti od 1. – 9. třídy.

Úterý od 16:00 do 17:00 v suterénu DDM.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

Rybářský kroužek

Rybářský kroužek, je vhodný pro všechny děti, které mají zájem o rybolov a přírodu. Je zaměřen na poznávání přírody v okolí vod, znalosti z oblasti rybaření, přípravy na rybářské zkoušky, děti se naučí různé rybolovné techniky. Větší část kroužku je realizována na rybníku, v zimě v učebně DDM. O víkendech kroužek využívá tělocvičnu na ZŠ, ul. Purkyňova pro výuku rybolovné techniky.

Vedoucí kroužku: Jiří Mikoláš

Kroužek je určen pro děti od 1. – 9. třídy.

Čtvrtek od 16:00 do 17:00 na Zámeckém rybníku, od listopadu v suterénu DDM.

Cena 500,- Kč za pololetí. Platí se jedno pololetí, druhé jsou děti na rybníku.

 

Turistický kroužek

Turistický kroužek, je vhodný pro všechny děti, které mají zájem o přírodu a rádi chodí na výlety. Je zaměřen na poznávání přírody, orientaci v přírodě nejen podle turistického značení, práci s mapou, tábornické dovednosti, ekologii a ochranu přírody. V případě hezkého počasí jsme na výpravě do přírody nebo na zahradě DDM. V klubovně, kterou máme v suterénu DDM, hrajeme různé hry, učíme se uzly, šifry a rozšiřujeme si své vědomosti. Není-li předem dohodnuto jinak, je sraz účastníků u DDM.

Vedoucí kroužku: Kateřina Doleželová

Kroužek je určen pro děti od 1. – 9. třídy.

Čtvrtek od 14:00 do 15:30 sudý týden v suterénu DDM.

Cena 500,- Kč za pololetí.

Zahájení kroužku 27.1.2022.

 

Keramika I., II.

Vedoucí kroužku: Ondřejka Černá

Kroužek I. je určen pro děti od 1. – 3. třídy.

Úterý od 13:00 do 14:30 v keramické dílně DDM.

Kroužek II. je určen pro děti od 3. – 6. třídy.

Úterý od 14:45 do 16:15 v keramické dílně DDM.

Cena 700,- Kč za pololetí.

 

Kreativní dílna

Kroužek je zaměřen na různé výtvarné techniky, budeme pracovat s papírem, látkou, stříhat, lepit, kreslit a malovat, šít, vyšívat, pracovat s korálky, modelovací hmotou, voskem a mýdlovou hmotou, aj. Vytvoříme si i drobné dárečky pro různé příležitosti. Cílem kroužku je rozvoj představivosti, estetického cítění a především jemné motoriky a zručnosti.

Vedoucí kroužku: Bc. Vladimíra Tomančáková DiS.

Kroužek je určen pro děti od 1. – 4. třídy.

Pondělí od 14:00 do 15:30 v ateliéru DDM.

Cena 600,- Kč za pololetí.

 

Tvořivé ruce

Kroužek je zaměřen na různé výtvarné techniky, budeme pracovat s papírem, látkou, stříhat, lepit, kreslit a malovat, šít, háčkovat, pracovat s drátky a korálky, aj. Vytvoříme si i drobné dárečky pro různé příležitosti. Cílem kroužku je rozvoj představivosti, estetického cítění a především jemné motoriky a zručnosti.

Vedoucí kroužku: Marcela Fialová, Kateřina Richtrová

Kroužek je určen pro děti od 3. – 6. třídy.

Čtvrtek od 15:00 do 16:30 v ateliéru DDM.

Cena 600,- Kč za pololetí.

 

Vaření

Vedoucí kroužku: Kateřina Svobodová

Kroužek je určen pro děti od 3. – 5. třídy.

Úterý od 15:00 do 16:30 v kuchyňce DDM.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

Robotické hraní I., II., III.

Na kroužku si děti staví nejrůznější věci ovládané počítačem. Při skládání mechanických součástí si vyzkouší, jak vlastně fungují různé fyzikální zákony. Naučí se základy programování. Vyzkouší si naprogramovat ozobota na papíře i v prostředí tabletů. Pracujeme se stavebnicemi LEGO WeDo. Kroužek je podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Vedoucí kroužku: Marcela Fialová

Kroužek I. je určen pro děti od 2. – 4. třídy.

Úterý od 14:00 do 15:00 v učebně DDM pod střechou.

Kroužek II. je určen pro děti od 2. – 4. třídy.

Úterý od 15:00 do 16:00 v učebně DDM pod střechou.

Kroužek III. je určen pro děti od 2. – 4. třídy.

Středa od 13:30 do 14:30 v učebně DDM pod střechou.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

Konstrukce a robotika

Na kroužku si děti staví nejrůznější věci od autíček, jeřábů, až po výrobní linky ovládané počítačem. Děti si při skládání mechanických součástí vyzkouší, jak vlastně fungují různé fyzikální zákony. Kroužek spolupracuje s celostátním sdružením Amavet. Naprogramují si svého ozobota na papíře i v prostředí tabletů. Naučí se základy programování. Pracujeme se stavebnicemi: Fischertechnik, Mindstorms, VEX, dále s Ozoboty a 3D tikem. V tomto školním roce je kroužek financován v rámci projektu PODPORA ZŠ, ZUŠ A MŠ FRÝDLANT II, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013809, který je spolufinancován Evropskou unií.

Vedoucí kroužku: Marcela Fialová, Jakub Navrátil

Kroužek je určen pro děti od 5. – 9. třídy.

Středa od 15:00 do 16:30 v přírodovědné učebně ZŠ Husova.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

Zábavná věda

Pojďte s námi objevovat, experimentovat a bádat! Prozkoumejme přírodní vědy zábavnou, hravou ale také bezpečnou formou. Co nás čeká?  Jak vyrobit kouzelné tobolky, jak udělat obří bublinu, na jakém principu funguje termoska, kdy nám budou vstávat vlasy „hrůzou“, jak funguje lidské oko, umí se rostliny pohybovat, kde se bere zvuk? To všechno a mnohem více prozkoumáme a  vlastnoručně otestujeme. V tomto školním roce je kroužek financován v rámci projektu PODPORA ZŠ, ZUŠ A MŠ FRÝDLANT II, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013809, který je spolufinancován Evropskou unií.

Vedoucí kroužku: Mgr. Šárka Stanková, Mgr. Marie Passler

Kroužek je určen pro děti od 4. a 5. třídy.

Čtvrtek od 14:00 do 15:30 v přírodovědné učebně ZŠ Husova.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

Historický kroužek

Kroužek je určen všem dětem, které baví dějepis a které se rády ponořují do minulosti. Na kroužku je čeká spousta aktivit a zážitků. Na příklad napsat dopis brkem a tuší a vytvořit si na něm vlastní pečeť z vosku. Vyzkoušet si přečíst stará písma a pracovat jako historik nebo archeolog. Zkusit si vyrobit repliku středověké zbraně, kterou využívali rytíři. Představit si, jak žili aristokraté na hradu a zámku ve Frýdlantu. Dozvědět se, kam chodili šlechtici na záchod a jaký je rozdíl mezi hradem a zámkem. Povídat si o uměleckých slozích a poznávat společně při procházkách městem architektonické prvky na budovách v našem okolí.

Vedoucí kroužku: Mgr. Žaneta Wudyová

Kroužek je určen pro děti od 5. – 9. třídy.

Úterý od 15:00 do 16:00 v ateliéru DDM.

Cena 500,- Kč za pololetí.

Zahájení kroužku 1.2.2022.

 

Klub R

Jedná se o kroužek kombinující zábavu, zážitek a obecně prospěšnou práci. Děti se zapojí do přípravy různých her, soutěží a programů nejen pro mladší kamarády, které si samy vymyslí, připraví a na sobě vyzkouší. Odměnou jim budou netradiční aktivity, výlety a víkendové přespávání.

Vedoucí kroužku: Kateřina Svobodová

Kroužek je určen pro děti od 4. třídy.

Čtvrtek od 15:00 do 16:30 v 1. patře DDM.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

Muzikroužek

Kroužek je zaměřený na hudbu, zpěv, pohyb a to vše zábavnou formou.

Vedoucí kroužku: Denisa Miková, Dis

Kroužek je určen pro děti od 3. – 6. třídy.

Středa od 15:00 do 16:30 sudý týden v 1. patře DDM.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

Školička I. a II.

Školička“ je projekt, kde se děti nenásilnou formou připravují na vstup do naší školy. Při odpoledních setkáních 1x týdně bude mít budoucí prvňáček příležitost individuálně projevovat své pocity a zážitky, bude se učit naslouchat, také pozorovat a popisovat věci a děje kolem sebe. Budeme společně hrát zdánlivě nematematické hry pro rozvoj počítání a matematických představ. Čekají nás říkadla, písničky, rozvíjení rytmického cítění, budeme skládat a modelovat z papíru, rozvíjet manuální zručnost. Zaměříme se na správné držení tužky, správné sezení při psaní a vše co by měl malý školáček zvládnout. Zdokonalíme si úsudek, pozornost, soustředění a představivost, ale hlavně se naučíme spolupracovat s kamarády a NEBÁT SE ŠKOLY!

Vedoucí kroužku: Jaroslava Hihlánová

Kroužek je určen pro předškoláky.

Úterý od 16:00 do 17:00 v přízemí DDM.

Středa od 16:00 do 17:00 v přízemí DDM.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

Informace o přeplatcích z roku 2019 – 2021.

Pokud jste za zájmový útvar zaplatili 1. pololetí školního roku 2020/2021 převedeme vám částku na školní rok 2021/2022 na zájmový útvar, dle vašeho výběru, anebo vám na základě žádosti o vrácení přeplatku za kroužek, platbu vrátíme.

Platby ze školního roku 2019/2020 vám také převedeme na školní rok 2021/2022 na zájmový útvar, dle vašeho výběru, anebo vám, na základě žádosti o vrácení přeplatku za kroužek, platbu vrátíme.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.