Zájmové kroužky

AKTUALIZACE 4. 9. 2023

Kroužky na školní rok 2023/2024.

Kroužky zahájí svoji činnost v týdnu od 2.10.2023. Pokud tomu bude jinak, budeme informovat zákonné zástupce žáků.

V případě dotazů se obracejte na vedoucí DDM Marcelu Fialovou na telefonu 737 336 715 nebo na e-mailu marcela.fialova@zsazusfrydlant.cz .

Přihlášku naleznete zde.

Přihlášky na kroužky odevzdejte do kanceláře či schránky DDM do 22.9.2023.

Přijetí žáka do kroužku, termín první schůzky a podklady k platbě budeme rozesílat zákonným zástupcům žáků, na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce, poslední týden v září (pokud bude kroužek začínat dříve, tak před zahájením).

Informace o platbách. 

Tabulka – přehled.


Nabídka kroužků na školní rok 2023/2024

FLORBAL I., II.

Sportovní kroužek se zaměřením na výuku florbalových dovedností a technik, týmovou spolupráci, soutěživost a fyzickou přípravu.

Kroužek má nové vybavení a pomůcky, které byly pořízeny z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Vedoucí kroužku: Václav Kolář

Kroužek I. pro žáky od 6. – 9. třídy.

Pondělí od 14:00 do 15:00 v tělocvičně Purkyňova.

Kroužek II. pro žáky od 3. – 5. třídy.

Pondělí od 15:00 do 16:30 v tělocvičně Purkyňova.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

JUDO I., II., III.

Cílem kroužku je zlepšení fyzické kondice, pohybové koordinace a postřehu. Děti se učí základům bojového umění Kodokan Judo včetně jeho etických pravidel. Kodokan Judo je tzv. měkká škola, kde proti síle útoku nejde síla obránce. Obránce se snaží sílu útoku odvést stranou či se jí vyhnout. Děti v kroužku cvičí techniků pádů, hodů, znehybnění a úderů. 

Vedoucí kroužku: Mgr. Petr Sýkora

Pondělí v 1. patře staré budovy ZŠ Bělíkova. Vedoucí si žáky rozdělí sám do jednotlivých kategorií.

Mladší: od 15:00 do 16:00

Starší: od 16:05 do 17:20

Nejstarší: od 17:25 do 18:40

Cena 600,- Kč za pololetí.

 

SPORTOVNÍ HRY

Pohybový a sportovní kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte. Jeho cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a rozvíjet kladný vztah k pohybu. Hodiny utváří různorodé sportovní či pohybové aktivity a hry odpovídající možnostem a vybavení tělocvičny. Samotné hodiny nemají charakter tréninku a jejich cílem není dosažení špičkové sportovní výkonnosti. Výuka je proto složena hlavně z všeobecně rozvíjejících cvičení, která hravou a soutěživou formou zvyšují obratnost i fyzickou kondici dětí. Pomáhají rovněž ke zlepšení jejich zdravotního stavu a pozitivně ovlivňují vývoj jejich pohybového aparátu.

Vedoucí kroužku: Mgr. Marie Passler a Alena Dvořáková

Kroužek je určen pro děti od 1. – 6. třídy.

Pátek od 14:00 do 15:30 v tělocvičně Purkyňova.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

ŠACHY

Kroužek je určen všem žákům od 1. třídy. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned procvičit.  K průběhu kroužků také patří příležitostné turnaje.

Vedoucí kroužku: Mgr. Dobroslav Buřita

Kroužek je určen pro žáky od 1. – 9. třídy.

Pátek od 14:00 do 15:00 v suterénu DDM.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

MYSLIVOST A OCHRANA PŘÍRODY

Myslivecký kroužek, je vhodný pro všechny děti, které mají zájem o zvířata a přírodu vůbec. I když preferujeme pobyt a aktivity venku v okolí Frýdlantu, využíváme také zahradu při DDM. Za nepříznivého počasí (hlavně v zimních měsících) máme vlastní přírodovědnou učebnu v suterénu DDM. Účastníci se seznamují nejen s mysliveckými činnostmi, od popisu zvěře, poznání jednotlivých druhů, potřeb, stop, zoologií apod. Rozšiřují si vědomosti z hlediska lovectví, střelectví, nemocí zvěře, chovu zvěře, chovu a výcviku loveckých psů, s celoroční činností myslivců v honitbách. Není-li předem dohodnuto jinak, účastníci se vždy schází u DDM a podle typu aktivity je kroužek realizován v učebně či v přírodě. K těmto pravidelným setkáním jsou dle zájmu dětí a rodičů o zvoleném víkendovém dni organizovány aktivity v přírodě nebo se vyjíždí do okolí na akce připravené myslivci, lesy či ekocentry. Budou-li mít děti zájem poměřit své znalosti o přírodě a myslivosti s dětmi z jiných kroužků v rámci ČR, lze je připravit a zapojit do národní vědomostní soutěže „Zlatá srnčí trofej“.

Kroužek má nové vybavení a pomůcky, které byly pořízeny z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Vedoucí kroužku: Ing. Bc. Zuzana Wudyová

Kroužek je určen pro žáky od 1. – 9. třídy.

Úterý od 16:00 do 17:00 v suterénu DDM.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

Rybářský kroužek, je vhodný pro všechny děti, které mají zájem o rybolov a přírodu. Je zaměřen na poznávání přírody v okolí vod, znalosti z oblasti rybaření, přípravy na rybářské zkoušky, děti se naučí různé rybolovné techniky. Větší část kroužku je realizována na rybníku, v zimě v učebně DDM. O víkendech kroužek využívá tělocvičnu na ZŠ, ul. Purkyňova pro výuku rybolovné techniky.

Vedoucí kroužku: Jiří Mikoláš

Kroužek je určen pro žáky od 1. – 9. třídy.

Čtvrtek od 16:00 do 17:00 na Zámeckém rybníku, od listopadu v suterénu DDM.

Cena 500,- Kč za pololetí.

Platí se jedno pololetí, druhé jsou děti na rybníku.

 

TURISTICKÝ KROUŽEK

Turistický kroužek, je vhodný pro všechny děti, které mají zájem o přírodu a rádi chodí na výlety. Je zaměřen na poznávání přírody, orientaci v přírodě nejen podle turistického značení, práci s mapou, tábornické dovednosti, ekologii a ochranu přírody. V případě hezkého počasí jsme na výpravě do přírody nebo na zahradě DDM. V klubovně, kterou máme v DDM, hrajeme různé hry, učíme se uzly, šifry a rozšiřujeme si své vědomosti.

Vedoucí kroužku: Marie Doleželová

Kroužek je určen pro žáky od 1. – 9. třídy.

Čtvrtek od 15:00 do 16:30 v suterénu nebo přízemí DDM, sudý týden.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

KERAMIKA

Kroužek je zaměřený na práci s keramickou hlínou, vytvářet a zdobit dekorativní i užitkové předměty.

Vedoucí kroužku: Kateřina Svobodová

Kroužek má nové vybavení a pomůcky, které byly pořízeny z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Kroužek je určen pro žáky od 3. – 5. třídy.

Čtvrtek od 15:00 do 16:30 v keramické dílně DDM.

Cena 700,- Kč za pololetí.

 

KREATIVNÍ DÍLNA I., II.

Kroužek je zaměřen na různé výtvarné techniky, budeme pracovat s papírem, látkou, stříhat, lepit, kreslit a malovat, šít, háčkovat, pracovat s drátky a korálky, aj. Vytvoříme si i drobné dárečky pro různé příležitosti. Cílem kroužku je rozvoj představivosti, estetického cítění a především jemné motoriky a zručnosti.

Kroužek má nové vybavení a pomůcky, které byly pořízeny z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Vedoucí kroužku: Bc. Michala Bártová

Kroužek I. je určen pro žáky od 1. – 2. třídy.

Úterý od 13:00 do 14:15 v ateliéru DDM.

Kroužek II. je určen pro žáky od 3. – 4. třídy.

Úterý od 14:30 do 16:00 v ateliéru DDM.

Cena 600,- Kč za pololetí.

 

ZAŠÍVÁRNA

Kroužek je zaměřen na různé tradiční i netradiční výtvarné techniky, budeme pracovat s papírem, látkou, stříhat, lepit, kreslit a malovat, šít, háčkovat, pracovat s drátky a korálky, aj. Vytvoříme si i drobné dárečky pro různé příležitosti.

Kroužek má nové vybavení a pomůcky, které byly pořízeny z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Vedoucí kroužku: Kateřina Richtrová

Kroužek je určen pro žáky od 6. – 9. třídy.

Čtvrtek od 15:00 do 16:30 v ateliéru DDM.

Cena 600,- Kč za pololetí.

 

ROBOTICKÉ HRANÍ I., II., III., IV.

Na kroužku si děti staví nejrůznější věci ovládané počítačem. Při skládání mechanických součástí si vyzkouší, jak vlastně fungují různé fyzikální zákony. Naučí se základy programování. Vyzkouší si naprogramovat ozobota na papíře i v prostředí tabletů. Pracujeme se stavebnicemi LEGO WeDo.

Kroužek má nové vybavení a pomůcky, které byly pořízeny z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Kroužky I., II. a III. jsou úplně stejné, rozdíl je ve dnech. Je potřeba, aby na kroužku byl menší počet žáků, max. 6.

Kroužek má nové vybavení a pomůcky, které byly pořízeny z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Vedoucí kroužku: Marcela Fialová

Kroužek I. je určen pro žáky od 3. – 4. třídy.

Pondělí od 13:30 do 14:30 v učebně pod střechou v DDM.

Kroužek II. je určen pro žáky od 3. – 4. třídy.

Úterý od 13:30 do 14:30 v učebně pod střechou v DDM.

Kroužek III. je určen pro žáky od 3. – 4. třídy.

Čtvrtek od 13:30 do 14:30 v učebně pod střechou v DDM.

Kroužek IV. je určen pro žáky pokročilé, kteří už chodili v minulém roce.

Čtvrtek od 14:30 do 15:30 v učebně pod střechou v DDM.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

KONSTRUKCE A ROBOTIKA

Na kroužku si děti staví nejrůznější věci od autíček, jeřábů, až po výrobní linky ovládané počítačem. Děti si při skládání mechanických součástí vyzkouší, jak vlastně fungují různé fyzikální zákony. Kroužek spolupracuje s celostátním sdružením Amavet. Naprogramují si svého ozobota na papíře i v prostředí tabletů. Naučí se základy programování. Pracujeme se stavebnicemi: Fischertechnik, Mindstorms, VEX, dále s Ozoboty a 3D tiskem.

Kroužek má nové vybavení a pomůcky, které byly pořízeny z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Vedoucí kroužku: Marcela Fialová

Kroužek je určen pro žáky od 5. – 9. třídy.

Úterý od 15:15 do 16:30 v přírodovědné učebně ZŠ Husova.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

VIDEOTVORBA

Na kroužku se žáci seznámí s různými typy grafických programů, které pracují s bitmapami, vektory a 3D objekty. Cílem kroužku je osvojení si základů upravování fotografií a obrázků, vytváření vlastní grafiky, tvorba animace, komiksu aj.

Vedoucí kroužku: Jan Voňka

Kroužek je určen pro žáky od 6. – 9. třídy.

Čtvrtek od 16:00 do 17:00 v učebně cizích jazyků ZŠ Husova.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

ZÁBAVNÁ VĚDA

Pojďte s námi objevovat, experimentovat a bádat! Prozkoumejme přírodní vědy zábavnou, hravou ale také bezpečnou formou. Co nás čeká?  Jak vyrobit kouzelné tobolky, jak udělat obří bublinu, na jakém principu funguje termoska, kdy nám budou vstávat vlasy „hrůzou“, jak funguje lidské oko, umí se rostliny pohybovat, kde se bere zvuk? To všechno a mnohem více prozkoumáme a  vlastnoručně otestujeme.

Vedoucí kroužku: Mgr. Šárka Stanková, Mgr. Marie Passler

Kroužek je určen pro žáky od 4. – 5. třídy.

Úterý od 14:15 do 15:15 v přírodovědné učebně ZŠ Husova.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

DIVADELNÍ KROUŽEK SLAMĎÁK

Kroužek je zaměřen na divadelní tvorbu, spolupráci ve skupině, hudebnost a rytmiku, pohyb, sebevědomý mluvní projev.

Vedoucí kroužku: Richard Richtr

Kroužek je určen pro žáky od 3. třídy.

Pátek od 15:00 do 16:30 v přízemí DDM.

Cena 500,- Kč za pololetí.

 

ŠKOLIČKA I., II.

Školička“ je projekt, kde se děti nenásilnou formou připravují na vstup do naší školy. Při odpoledních setkáních 1x týdně bude mít budoucí prvňáček příležitost individuálně projevovat své pocity a zážitky, bude se učit naslouchat, také pozorovat a popisovat věci a děje kolem sebe. Budeme společně hrát zdánlivě nematematické hry pro rozvoj počítání a matematických představ. Čekají nás říkadla, písničky, rozvíjení rytmického cítění, budeme skládat a modelovat z papíru, rozvíjet manuální zručnost. Zaměříme se na správné držení tužky, správné sezení při psaní a vše co by měl malý školáček zvládnout. Zdokonalíme si úsudek, pozornost, soustředění a představivost, ale hlavně se naučíme spolupracovat s kamarády a NEBÁT SE ŠKOLY!

Vedoucí kroužku: Jaroslava Hihlánová

Kroužek je určen pro předškoláky.

Úterý od 16:00 do 17:00 v přízemí DDM.

Středa od 16:00 do 17:00 v přízemí DDM.

Cena 500,- Kč za pololetí.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.