Organizace ZUŠ

Změna školného od 1.září 2016 je provedena v souladu s náklady na provoz ZUŠ. Všechny uvedené částky jsou za pololetí, splatné do konce října (za 1.pololetí) a března (za 2.pololetí).

Platby jsou prováděny bezhotovostně na účet školy.

[table id=24 /]

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.