Příměstský tábor

Příměstské tábory na léto 2021.

Tábory jsou pro děti nejen z 1. stupně základní školy.

Program každý všední den od 7:30 do 16:00 hodin.

Program příměstského tábora bude v závislosti na počasí upravován.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte v DDM do 30.5. – můžete využít poštovní schránku u vhchodu do DDM. Potvrzení přihlášky, pokyny k platbě a pobytu vám budou zaslány na vaši emailovou adresu v prvním týdnu v červnu.

Případné dotazy pište na email ddm@zsazusfrydlant.cz nebo volejte na 737 336 715.


Putování za pohádkou     7.7. – 9.7.2021

Místo: Dům dětí a mládeže Frýdlant

Cena: 300,- Kč

Pro děti od 1. třídy ZŠ, kapacita 20 dětí.

Jídlo a pití na celý den s sebou.

Program: výlety do okolí, hry v klubovně, hry v přírodě, míčové hry, výtvarné a pracovní tvoření

V ceně: materiál na činnost, jízdné a vstupné na výlet, pedagogický dozor


Hrou za dobrodružstvím     12.7. – 16.7.2021    OBSAZENO

Místo: Dům dětí a mládeže Frýdlant

Cena: 500,- Kč

Tábor se koná s finanční podporou MAS Frýdlantsko (hodnota tábora 1.600,- Kč).

Pro děti od 1. třídy ZŠ, kapacita 20 dětí.

Program: celodenní výlet, vycházky do přírody, hry v klubovně, míčové hry, výtvarné a pracovní tvoření

V ceně: obědy, materiál na činnost, jízdné a vstupné na výlet, pedagogický dozor


Na týden vědátorem     12.7. – 16.7.2021

Místo: ZŠ Husova – přírodovědná učebna

Cena: 500,- Kč

Tábor se koná s finanční podporou MAS Frýdlantsko (hodnota tábora 1.600,- Kč).

Pro děti 4. – 6. třídy ZŠ, kapacita 12 dětí.

Program: týden plný zábavných pokusů, poznávání a vědeckých objevů, celodenní výlet

V ceně: obědy, materiál na činnost, jízdné a vstupné na výlet, pedagogický dozor


Zábavné sportování     19.7. – 23.7.2021

Místo: ZŠ Bělíkova – tělocvična

Cena: 500,- Kč

Tábor se koná s finanční podporou MAS Frýdlantsko (hodnota tábora 1.600,- Kč).

Pro děti od 3. třídy ZŠ, kapacita 20 dětí.

Program: pohybové a kolektivní hry v tělocvičně i na hřišti, celodenní výlet

V ceně: obědy, materiál na činnost, jízdné a vstupné na výlet, pedagogický dozor

 Táborový řád

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.