Chovatelská přehlídka trofejí v Liberci

admin, 15. 5. 2019

Děti z mysliveckého kroužku Smědáček Frýdlant se v sobotu 27.4. 2019 účastnily výletu do Liberce, kde Okresní myslivecký spolek pořádal chovatelskou přehlídku trofejí. Součástí této akce nebyly jen vystavené trofeje zvěře jelení, srnčí, daňčí, mufloní, prasete divokého, lebky jezevců či lišek, ale byl zde též svod loveckých psů. Děti mohly vidět zástupce plemen loveckých psů, které myslivci používají při své myslivecké činnosti. Součástí výstavy trofejí byla i lesní pedagogika, kde si děti vyzkoušely znalosti v oblasti poznávání hub, stromů, kytiček, poznávání zvěře, loveckých psů a vyzkoušeli si svou zručnost a dovednost v mnohých soutěžích.

 

 

Zuzana Wudyová, vedoucí kroužku

Projekt EU – Čerstvý vítr z hor

admin, 4. 9. 2017

Naše škola se stala v květnu 2017 partnerem v projektu ČERSTVÝ VÍTR Z HOR, REG. Č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509, který je spolufinancován Evropskou unií. Týká se budování sítě Center kolegiální podpory ve školách České republiky a rozvoje badatelsky orientované výuky a STEAM.

Vedoucí projektu za naši organizaci je Mgr. Kateřina Kaprálek Vítámvásová (k.vitamvasova@zsazusfrydlant.cz).

Představení projektu:

Název projektu Čerstvý vítr z hor vypovídá o přístupu žadatele projektu k inovativnímu vzdělávání a badatelsky orientované výuce, k výuce přesahující rozměry běžných tříd. Při tvorbě projektu byl kladen důraz na využití dosavadních zkušeností žadatele s tvorbou a rozvíjením sítě spolupracujících škol, i s názornou výukou v oblasti přírodovědných předmětů a jejím propojením směrem k budoucí praxi žáků. Řešení, které projekt nabízí, podporuje předávání zkušeností mezi pedagogy a k neformálnímu vzdělávání prostřednictvím sítě spolupracujících škol, propojuje odzkoušení teoretických poznatků v experimentální praxi. Vede pedagogy k tomu, aby jejich žáci uměli zkoumat přírodu kolem sebe a rozuměli zákonitostem přírody a prostředí kolem sebe. Projekt vytvoří celorepublikovou síť škol, které pustí čerstvý vítr v oblasti SC5 a do okolních škol. Centra kolegiální podpory, dále jen CKP budou společně sdílet své zkušenosti, spolupracovat a inspirovat se s využitím „ťubíků“, které budou reflektovat naplnění cílů projektu.

Žadatel projektu: Základní škola, Trutnov, Komenského 399.

Více na: http://vitrzhor.cz/

Odkazy na naše videomedailonky:

Ochrana před UV zářením

Moderní technologie ve výuce – LEGO

Endotermický děj

Pokusy s jedlou sodou a octem

Pohyb v grafech

Co dokáže podtlak?

Energie bez zásuvky

Mimoškolní aktivity vedení školy pro žáky a rodiče – ovoce, obědy zdarma, dotované mléčné výrobky…

admin, 19. 7. 2017

Vedení školy již několikátým rokem zajišťuje pro žáky prostřednictvím dotací a smluv například dotované obědy pro sociálně slabé a pro žáky 1.stupně 4x měsíčně bezplatně ovoce na svačinku.

Od nového školního roku 2017/2018 k tomu přibude další novinka – „Mléko do škol“!

Po uzavření smlouvy se společností Laktea k 1.9.2017 , bude mít každý žák 1. – 9. ročníku naší školy možnost odebírat 4 ks neochuceného mléčného výrobku zcela zdarma. Samozřejmě za písemného souhlasu zákonného zástupce (rodiče obdrží mail od třídního učitele již v přípravném týdnu a svůj souhlas|/nesouhlas vyjádří rovněž prostřednictvím mailu ve Škole On Line, aby odběr dotovaných výrobků mohl být zahájen dle počtu souhlasů).

Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy

 

 

 


Schůzka rodičů s dětmi před nástupem do Koťat!

admin, 18. 7. 2017

Dne 29.8.2017 od 15 hodin připravujeme schůzku rodičů s dětmi , které budou nastupovat od září do dětské skupiny. Pro rodiče je to schůzka informační a pro jejich děti seznámení se s prostředím a chůvami.

Srdečně Vás zveme!

Provoz skupiny pak zahajujeme v pátek 1.září.

Mgr. Věra Dunajčíková

manažer projektu Dětská skupina ve Frýdlantu

Dětská skupina od září 2017 – změny!

admin, 18. 7. 2017

Projekt „Dětská skupina ve Frýdlantu“ vstupuje do druhého roku trvání. Po zkušenostech z provozu minulého roku nastavujeme menší změny .

Od září bude provoz Dětské skupiny Koťata probíhat v době od 7 hodin do 15,30 hodin.

Druhá úprava se týká výše školného:

Celodenní pobyt měsíčně:           900,- Kč

Polodenní pobyt měsíčně:          600,- Kč (nejméně 3 hodiny pobytu, nejvíce 5 hodin, včetně pobytů na 1-2 dny celodenní v týdnu, tj. od 4 dnů v měsíci)

Denní pobyt měsíčně                   200,- Kč  ( nejvíce 3 dny v měsíci)

Trvání projektu Dětská skupina ve Frýdlantu je do 31.8.2018. V případě zájmu rodičů bude projekt prodloužen o další dva roky.

Prosím, prostudujte si Provozní řád této skupiny, zde najdete většinu odpovědí na vaše otázky. V případě potřeby pište: skola@zsazusfrydlant.cz

 

Mgr. Věra Dunajčíková

manažerka projektu Dětská skupina ve Frýdlantu

 

 

Exkurze PRECIOSA

admin, 26. 6. 2017

V pátek 23.6.2017 se žáci třídy 8.B a 8.E zúčastnili zdarma exkurze do podniku Preciosa – Lustry a.s. Kamenický Šenov. Tato exkurze byla odměnou za výtvarnou soutěž Rok baroka, kde v kategorii 2. stupně se na 1. – 2. místě umístila děvčata Zdeňka Pelcová z 8.B a Simona Bláhová z 8.E a exkurzi vyhrály pro své třídy.
(Celý článek)

Projektový den ,,Bezpečně životem“

admin, 7. 6. 2016

V pátek 3. června 2016 proběhl na naší škole projektový den „Bezpečně životem“ určený žákům 2. stupně. Projektový den vychází z našeho ŠVP a je primárně zaměřen na ochranu člověka za mimořádných událostí, obranu státu, dopravní výchovu a právní odpovědnost žáků.
(Celý článek)

Pohádkové odpoledne s rodiči v MŠ Bělíkova

admin, 1. 6. 2016

Setkání s rodiči proběhlo 31. 5. v rámci projektu „Hraj si a povídej“.
Díky tomuto projektu jsme pro naši školku získali finanční prostředky ve výši 49 350,- Kč. Tuto částku uhradilo MŠMT z rozvojového programu na Podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016.
(Celý článek)

Pozvánka „Historický pochod za pokladem“

admin, 10. 5. 2016

Jedna extra třída úspěšně ukončila svůj projekt a druhá Vás už zve na „Historický pochod za pokladem“ v sobotu 14. května od 9h, start na tenisových kurtech.
(Celý článek)

Extratřída a její projekty

admin, 10. 5. 2016

Jedna extra třída úspěšně ukončila svůj projekt a druhá Vás už zve na „Historický pochod za pokladem“
(Celý článek)

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.