Exkurze PRECIOSA

admin, 26. 6. 2017

V pátek 23.6.2017 se žáci třídy 8.B a 8.E zúčastnili zdarma exkurze do podniku Preciosa – Lustry a.s. Kamenický Šenov. Tato exkurze byla odměnou za výtvarnou soutěž Rok baroka, kde v kategorii 2. stupně se na 1. – 2. místě umístila děvčata Zdeňka Pelcová z 8.B a Simona Bláhová z 8.E a exkurzi vyhrály pro své třídy.

Průvodcem Preciosou nám byl pan Polman. Po uvítání v patrové zasedací místnosti krásně vyzdobené lustry a dalšími výtvarnými objekty dětem nabídl dárkové sáčky s malými komponenty – výbrusy jako malou pozornost a pak nás provedl všemi provozy. Kdo chtěl, slyšel poutavý a erudovaný, přitom srozumitelný výklad. Děti měly možnost shlédnout různá a rozmanitá pracoviště – slévárnou počínaje přes huť, brusírny, galvanizovnu, kvalitáře, vzorkovnu, kompletaci výrobků a expediční oddělení konče. Viděly zblízka práci sklářů přímo u pece a měly možnost si vyzkoušet i foukání do sklářské píšťaly. Samy mohly zkontrolovat kvalitu skleněných komponentů a koukat z bezprostřední blízkosti na kuliče skla. V tzv. fotoateliéru probíhala kompletace několik m vysokého objektu ze skleněných částí velkých rozměrů a děti tak mohly ocenit individuálnost a originalitu při tvoření zakázkových prací.

Na zpáteční cestě z Kamenického Šenova jsme nemohli vynechat Státní přírodní památku Panská skála v obci Prácheň, kde mimo jiné začala i historie Preciosy a sklářství v této oblasti. Děti tak na vlastní oči viděly sloupcovitou odlučnost čediče – hezká ukázka a motivace pro budoucí deváťáky, které čeká geologie.

Jen počasí nám tak úplně nepřálo, ale jinak byl tento den pro ty, kdo se zajímají, opravdu nabitý.
Mgr. Martina Jansová, učitelka

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.