Projektový den ,,Bezpečně životem“

admin, 7. 6. 2016

V pátek 3. června 2016 proběhl na naší škole projektový den „Bezpečně životem“ určený žákům 2. stupně. Projektový den vychází z našeho ŠVP a je primárně zaměřen na ochranu člověka za mimořádných událostí, obranu státu, dopravní výchovu a právní odpovědnost žáků.V tomto školním roce jsme poprvé vyzkoušeli nový model projektového dne, při němž jsme chtěli žáky s těmito tématy seznámit hlavně prakticky a za přispění profesionálů. Z tohoto důvodu jsme oslovili Policii ČR, Městskou policii Liberec, Armádu ČR, HZS LK, HZS SŽDC, SDH Frýdlant, Horskou službu ČR, Vězeňskou službu ČR, ZZS LK, Český červený kříž, Městský úřad Frýdlant a DDH Frýdlant. Stejně jako v předchozích letech si některá stanoviště připravili i naši učitelé.
Žáci byli rozděleni do dvaceti skupin napříč ročníky v rámci pracovišť ZŠ v ulici Purkyňova a Husova. Každá skupina postupně navštívila šest stanovišť, kde se čtyřicet minut věnovala určitému tématu.
Podle žáků ZŠ v ulici Purkyňova patřily mezi nejzajímavější stanoviště HZS LK, kde se po úvodních informacích o chování při požáru evakuovali z 3. podlaží budovy ZŠ v ulici Purkyňova pomocí plošiny umístěné na konci hasičského žebříku, a stanoviště Armády ČR, konkrétně chemiků z Liberce, kde si po úvodních informacích o Armádě ČR a jejích misích v zahraničí mohli prohlédnout speciální vojenské vozidlo, které vozí robota Orphea na zjišťování toxických látek.
Žáky ZŠ v ulici Husova nejvíce zaujaly stanoviště psovodů Vězeňské služby ČR z Rýnovic, kteří předvedli se svými psy poslušnost, vyhledávání drog i zadržení pachatele, stanoviště Policie ČR ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Liberec, na kterém si žáci vyzkoušeli vyplnění tzv. euroformuláře, záznamu o dopravní nehodě, a práci policistů poté, co jsou přivoláni k dopravní nehodě, a stanoviště Horské služby ČR, kde se prakticky seznámili s vybavením a prací horských záchranářů včetně situací, ve kterých by se na ně měli sami žáci obrátit.
Náš projektový den navštívila i redaktorka Českého rozhlasu, která o něm poté informovala ve vysílání (odkaz: http://www.rozhlas.cz/liberec/informacezliberecka/_zprava/frydlantske-deti-se-dozvedely-jak-pracuje-orpheus-i-jak-uhasit-ohen-v-kuchyni—1620479).
Chtěla bych velmi poděkovat všem hostům-profesionálům, kteří se našeho projektového dne zúčastnili. Všichni byli velice vstřícní při domlouvání účasti, obsahu i otázek do pracovního listu pro žáky. Odměnou jim byli zvídavé otázky našich žáků a oběd ve školní jídelně.
Mé poděkování patří i vyučujícím 2. stupně, kteří si připravili pro žáky zajímavá stanoviště (dopravní výchova, únik chemických látek, evakuace, improvizovaná ochrana) a kteří se stali „průvodci“ našich žáků po jednotlivých stanovištích.
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat kolegyním, které se se mnou podílely na organizaci a přípravě projektového dne – Mgr. Michaele Fialové, Mgr. Renátě Hošové a Mgr. Bc. Lucii Zralé.
Možná to bude znít jako klišé, ale po hodinách příprav nám byly odměnou úsměvy a nadšení našich žáků z nových zážitků a z jiného způsobu výuky.
Mgr. Gabriela Hanzlová

Foto:

http://zsazusfrydlant.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_Bezpecne_zivotem_3._6._2016/

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.