Změna provozní doby ŠKOLNÍ DRUŽINY

admin, 5. 9. 2019

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o prodloužení provozní doby školní družiny s platností od 16. 9. 2019.


(Celý článek)

Přijatí žáci do školní družiny šk. rok 2019/20

admin, 26. 6. 2019

Do školní družiny pro školní rok 2019/20 jsou přijati žáci, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku na správném formuláři a v řádném termínu, viz. seznam reg. čísel níže.
(Celý článek)

Zápis do ŠD

admin, 23. 5. 2019

Zápis do ŠD se týká budoucích žáků 2. a vyšších tříd! Přihlášku si můžete stáhnout níže či vyzvednout v kterékoli školní družině a odevzdat v termínu 27. 5. – 21. 6. 2019.

Více informací naleznete zde.

Rozhodnutí o přijetí do 1.třídy školní rok 2018/2019

Rozhodnutí o přijetí do 1.třídy školní rok 2018/2019

admin, 18. 5. 2018

1.třídy 2018-19 registr.čísla

Zápis do ŠD 2018/19

admin, 14. 5. 2018

Zápis do školní družiny se týká budoucích žáků 2. a vyšších tříd! Přihlášku si můžete stáhnout či vyzvednout v kterékoli školní družině a odevzdat v termínu 28. 5. – 20. 6. 2018.

POZOR! Formulář přihlášky je pro školní rok 2018/19 nový!

Více informací a přihlášku naleznete zde.

Přijímaní žáků budoucích 1. tříd do školní družiny

admin, 12. 4. 2018

Během motivačních dnů jste ve školách obdrželi  žádost o přijetí do školní družiny. Tuto žádost je třeba odevzdat při zápisu do ZŠ, který se koná  24. 4. 2018 na pracovišti Základní školy Husova 344, Frýdlant od 15:00 do 17:00. V případě, že jste žádost neobdrželi, u zápisu budou k dispozici  prázdné žádosti o přijetí do školní družiny, které na místě vyplníte a odevzdáte.

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018 – 2019

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018 – 2019

admin, 9. 3. 2018

Ředitelka Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v roce 2018 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
(Celý článek)

Zápis do přípravné třídy!!!

admin, 7. 3. 2018

Přípravná třída – pro koho je určena?

 

  • pro děti, které mají předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky
  •  vzdělávání při počtu 10 až 15 dětí nejvíce
  • obsah vzdělávání vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání , jako v mateřské škole
  • probíhá ve škole v době od 8 do 1140 hodin
  • možnost zajištění obědů ve školní jídelně
  • odpolední mimoškolní zajištění: školní družina, zájmové kroužky

 

Zápis do PT 2018-19

Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy

 

Zápis do 1.tříd

admin, 7. 3. 2018

Zápis dětí do 1.tříd pro školní rok 2018 – 2019 se uskuteční na konci dubna dne 24.4.2018!


(Celý článek)

Odpovědi na dotazy k zápisu do 1.tříd!

admin, 8. 1. 2018

Zápis do 1.tříd byl novelizací Školského zákona již v loňském roce určen na měsíc duben (dříve probíhal od 15.ledna do 15. února) . Zápis do naší školy bude 24.dubna 2018. O průběhu budete včas informováni prostřednictvím tohoto webu nebo vývěsky u pošty, případně informacemi v mateřských školách.

Pokud budete žádat pro své dítě odklad školní docházky, v den zápisu vyplníte žádost o odklad školní docházky a tuto žádost doplníte doporučením od lékaře a doporučením z pedagogicko psychologické poradny. Bez těchto dvou doporučení na odklad nelze žádost vyřídit.

Ti co v loňském roce obdrželi odklad školní docházky pro dítě, zápisu se nemusí účastnit, obdrží poštou žádost o přijetí. Vyplněním žádosti a předáním zpět do školy splníte svoji povinnost přihlásit dítě ke školní docházce.

Pro zápis bude opět spuštěno elektronické přihlašování na určitý čas, které zveřejníme kolem 10.dubna na webu, o tomto taky ještě budete včas informováni.

Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.