Odpovědi na dotazy k zápisu do 1.tříd!

admin, 8. 1. 2018

Zápis do 1.tříd byl novelizací Školského zákona již v loňském roce určen na měsíc duben (dříve probíhal od 15.ledna do 15. února) . Zápis do naší školy bude 24.dubna 2018. O průběhu budete včas informováni prostřednictvím tohoto webu nebo vývěsky u pošty, případně informacemi v mateřských školách.

Pokud budete žádat pro své dítě odklad školní docházky, v den zápisu vyplníte žádost o odklad školní docházky a tuto žádost doplníte doporučením od lékaře a doporučením z pedagogicko psychologické poradny. Bez těchto dvou doporučení na odklad nelze žádost vyřídit.

Ti co v loňském roce obdrželi odklad školní docházky pro dítě, zápisu se nemusí účastnit, obdrží poštou žádost o přijetí. Vyplněním žádosti a předáním zpět do školy splníte svoji povinnost přihlásit dítě ke školní docházce.

Pro zápis bude opět spuštěno elektronické přihlašování na určitý čas, které zveřejníme kolem 10.dubna na webu, o tomto taky ještě budete včas informováni.

Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.