Zápis do zájmových kroužků

Přihlášky k účasti v kroužcích vedených pedagogickými pracovníky školy nebo externími pracovníky vydává vedoucí kroužku či kancelář DDM, popř. si ji lze stáhnout zde:

Přihláška do zájmového kroužku

Tato písemná přihláška je pro účast v kroužku závazná (pravidelná účast v kroužku, omlouvání neúčasti zákonným zástupcem, placení úplat).

Přihlášku lze odevzdat v kanceláři DDM nebo do schránky na DDM.

Odhlásit žáka z účasti v příslušném kroužku lze na konci příslušného pololetí pouze na základě písemné žádosti (odhlášky) zákonného zástupce žáka adresované na ředitelství školy či kancelář DDM (tzn. do 31. ledna daného školního roku). V průběhu pololetí pouze na základě závažných důvodů.

Žádost o ukončení kroužku

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.