Tiskopisy ke stažení

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ:

Mateřská škola:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně přílohy 2021_2022

Základní škola:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2021_2022

Žádost o odklad povinné školní docházky 2021_2022

Zápisní list pro školní rok 2021_2022

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku 2021_2022

Žádost o přestup žáka

Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky

Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání 10. rokem

Žádost o náhradní zápisový lístek

Žádost o uvolnění žáka z výuky

Volnočasové aktivity a školní družina:

Přihláška do zájmového kroužku

Žádost o ukončení kroužku

Žádost o vrácení přeplatku za kroužek

Přihláška a žádost do ŠD pro 1. třídu

Přihláška do ŠD 2021/2022

Žádost o ukončení docházky do ŠD

Žádost o vrácení přeplatku za ŠD

Dětská skupina Koťata:

Přihláška do DS Koťata

Evidenční list dítěte v DS Koťata

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do DS Koťata

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ (určeno pro OSVČ)

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.