O škole

Název a sídlo:

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

464 01 Frýdlant, ulice Purkyňova 510

Právní forma:

příspěvková organizace
IČO: 63154617
REDIZO: 600080269

Zřizovatel:

Město Frýdlant
T.G.Masaryka 37, Frýdlant 46401
IČO: 00262781

Ředitel školy (statutární orgán školy):       Mgr. Bc. Petr Kozlovský

Statutární zástupce ředitele školy:             Ing. Jaroslav Prášil

 


 

Právní subjekt sdružuje:

  • ředitelství školy

  • 3 pracoviště základní školy  (v ulici Purkyňova, Husova a Bělíkova)

  • 3 pracoviště mateřské školy (v ulici Jiráskova, Sídlištní a Bělíkova)

  • 1 pracoviště základní umělecké školy (Nádražní ulice)

  • 1 pracoviště domu dětí a mládeže (ulice Mládeže)

  • 3 pracoviště školní družiny (v ulici Husova, Bělíkova a Mládeže)

  • školní poradenské pracoviště a logopedickou poradnu

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.