Škola je partnerem projektu DigiTU – DigiTAM

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 5. 2020

Naše škola je partnerem projektu DigiTU – DigiTAM zaměřeného na šíření příkladů dobré praxe škol mezi vzorovou školou a zapojenými školami v oblastech rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků se zaměřením na STEM, BYOD, 1:1, robotiku a programování a implementaci digitálního vzdělávání napříč ŠVP.

Název projektu: DigiTU – DigiTAM

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012322.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci EU OP VVV.

Plakát k projektu

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.