Kritéria přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018 – 2019

admin, 9. 3. 2018

Ředitelka Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v roce 2018 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole budou přijaty:

  1. děti přijímané do posledního ročníku povinné školní docházky s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti Frýdlant
  2. dítě, které dovrší věk minimálně 4 roky k 31. 8. 2018 s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti Frýdlant
  3. věk dětí — přednostně budou přijímány děti k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší, kteří k 31. 8. 2018 dosáhnou 3 let, do počtu volné kapacity  MŠ.
  4. Podmínky

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.