Extratřída a její projekty

admin, 10. 5. 2016

Jedna extra třída úspěšně ukončila svůj projekt a druhá Vás už zve na „Historický pochod za pokladem“

V neděli 8. května, v den výročí konce druhé světové války, zakončili žáci extra třídy 8. E úspěšně svůj projekt – za přítomnosti velkého množství příznivců odhalili v ulici U Potoka památník věnovaný obětem bombardování Frýdlantu a informační tabuli, která události osudného dne přibližuje. Akci, kterou mělo ukončit slavnostní položení kytice k památníku na uctění všech, kteří zemřeli v posledních minutách války, okořenilo nečekaně jedno překvapení: Mezi příznivci stáli manželé Koktovi s dcerou, nesoucí starou, zvláštní dřevěnou tabulku s nápisem „Hier ruhen in Gott Kamilla Weinert und ihre drei Kinder Christa, Lieselotie, Helmut“ (Zde odpočívají v Bohu Kamilla Weinert a její tři děti Christa, Lieselotie, Helmut). Paní Weinertová byla přítelkyní rodiny paní Koktové a její jméno je uvedeno ve Hřbitovní knize města Frýdlantu k osudnému okamžiku bombardování koňského řeznictví s údajem, že zemřela se třemi dětmi. Žáci extra třídy hledali na hřbitově hrob rodiny Weinert, ale nenašli – nemohli: hrobové místo bylo zrušeno již v dávných dobách ve prospěch válečných zajatců, přepohřbených do vstupní části hřbitova a cedulku, která připomínala osobu blízkou, zachránila právě paní Koktová, která ji při příležitosti ukončení projektu dětí přinesla ukázat. Moc děkujeme jí i všem, kteří přišli děti podpořit!

Finišuje také druhý tým extra třídy – historický seminář – a ve spolupráci se SRPŠ Vás zve na „Historický pochod za pokladem“. Ten proběhne 14. 5. 2016  a vychází z  frýdlantských pověstí. Už  na podzim 2015 mladí badatelé pročetli dostupné pověsti, vybrali z nich ty nejzajímavější do chystané brožury Deset pověstí z Frýdlantska, upravili je tak, aby byly srozumitelné i dnešnímu čtenáři a v době, kdy studenti Gymnázia Frýdlant k pověstem malovali doprovodné ilustrace, vymýšleli, jak pověsti zasadí do historického kontextu města Frýdlantu.

Odvážné turisty čeká trasa delší než 4km, na ní 18 stanovišť s otázkami zvlášť pro kategorii „malé děti“ – do 8 let, „velké děti“ – 9 – 14 let a kategorii „dospělí“ – a na polovině těchto stanovišť budou v kostýmech děti představující některou z osobností v pověstech – např. Albrecht z Valdštejna, Kateřina z Redernu, vodník, drak i loupežníci. U těchto postav čekají pochodující lehčí i náročnější úkoly, za jejichž splnění všichni – i dospělí! – získají razítko do své startovní karty. Velkým pomocníkem při plnění úkolů bude brožurka Deset pověstí z Frýdlantska, která bude pro min. prvních 150 pochodujících zdarma k dispozici na startu.

Startovní karty dětí mají také bonusový kupon se speciální otázkou, na kterou je možné najít odpověď na trase pochodu. Díky úžasné píli žáků a ochotě sponzorů  vylosujeme na konci pochodu  vstupenky, které poskytli např. Dinopark Liberec, Plavecký bazén Liberec, MÚ Frýdlant, Hrad a zámek Frýdlant, Bowling club a bar Frýdlant, ČD – lanová dráha Ještěd, ZOO Liberec, Aquapark Babylon, iQLANDIA a iQPARK.

Tak se přijďte (zábavnou formou) ponořit do frýdlantské historie!

Těšíme se na Vás!

Extra třída s patronkou Lucií Zralou.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.