Školička

admin, 15. 9. 2017

Zveme rodiče, kteří mají zájem zapojit své dítě do činnosti „Školičky“ na informativní schůzku, která se koná v úterý 26. září 2017 v době od 16:00 hodin v budově ZŠ Purkyňova ve třídě 2. E. V tento den proběhne zároveň zápis do „Školičky“.

Informace na telefonním čísle 482 312 270 nebo 602 540 489.

„Školička“ je projekt, kde se děti nenásilnou formou připravují na vstup do naší školy.

Při odpoledních setkáních 1x týdně bude mít budoucí prvňáček příležitost individuálně projevovat své pocity a zážitky, bude se učit naslouchat, také pozorovat a popisovat věci a děje kolem sebe.

Budeme společně hrát zdánlivě nematematické hry pro rozvoj počítání a matematických představ.

Čekají nás říkadla, písničky, rozvíjení rytmického cítění, budeme skládat a modelovat z papíru, rozvíjet manuální zručnost. Zaměříme se na správné držení tužky, správné sezení při psaní a vše co by měl malý školáček zvládnout.

Zdokonalíme si úsudek, pozornost, soustředění a představivost, ale hlavně se naučíme spolupracovat s kamarády a NEBÁT SE ŠKOLY!

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.