Přijatí žáci do školní družiny pro školní rok 2021/2022

Marcela Fialová, 28. 6. 2021

Do školní družiny pro školní rok 2020/21 jsou přijati žáci, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku na správném formuláři a v řádném termínu, viz. seznam reg. čísel níže.

Kritéria přijímání žáků do školní družiny:

  1. účastník musí být žákem výše jmenované školy,
  2. přednostně bereme účastníky, kteří absolvovali nejmenší počet vzdělávacích cyklů,
  3. budou-li shodné dva předchozí body, rozhoduje registrační – pořadové číslo přihlášeného žáka.

Všichni zájemci o školní družinu z budoucích 1. tříd byli do školní družiny přijati.

Žáci přijatí do oddělení školní družiny na jinou budovu než mají třídu, mohou využívat ranní družinu na pracovišti, kam budou docházet do školy.

V případě dotazů mne kontaktujte na tel. 737 336 715 nebo na e-mailu: marcela.fialova@zsazusfrydlant.cz

Seznam registračních čísel naleznete zde: ŠD 21 22 registrační čísla

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.