Zápis do školní družiny na rok 2021/2022

Marcela Fialová, 3. 6. 2020

Zápis do ŠD se týká budoucích žáků 2. a vyšších tříd! Přihlášku si můžete stáhnout níže či vyzvednout v kterékoli školní družině a odevzdat v termínu 1. 6. – 11. 6. 2021.

Přihláška musí být řádně vyplněna a podepsána zákonným zástupcem. Jakékoli změny je zákonný zástupce povinen hlásit vychovatelce daného oddělení a popřípadě je písemně doložit. Tato písemná přihláška je pro účast ve školní družině závazná pro daný školní rok (pravidelná účast ve školní družině, omlouvání neúčasti zákonným zástupcem, placení úplat). Odchody dětí se doplňují až v září.

Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat ve školní družině (pokud vaše dítě chodí do školy) nebo vhodit do poštovní schránky u vchodu do DDM.

Kritéria přijímání žáků do školní družiny:

  1. účastník musí být žákem výše jmenované školy,

  2. přednostně bereme účastníky, kteří absolvovali nejmenší počet vzdělávacích cyklů,

  3. budou-li shodné dva předchozí body, rozhoduje registrační – pořadové číslo přihlášeného žáka.

Každá přihláška bude opatřena registračním číslem, seznam přijatých žáků do školní družiny, resp. seznam registračních čísel bude vyvěšen v termínu 21. 6. až 25. 6. 2021 na webových stránkách školy www.zsazusfrydlant.cz.

Přihláška do ŠD 2021/2022

Specializované oddělení ŠD pro starší žáky (možné už od 3. třídy) bude v prvním patře DDM. Činnost bude přizpůsobena věku dětí.

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.