Zájmové kroužky DDM ve 2. pololetí

admin, 20. 1. 2020

Vážení rodiče, nabídku nových kroužků DDM v II. pololetí školního roku 2019/2020 naleznete zde.

Vážení rodiče, v případě zájmu o přihlášení na kroužky DDM od II. pololetí školního roku 2019/20, můžete podat přihlášku do konce ledna na volné kroužky do kanceláře či školní družiny na DDM.

 Zábavná věda 

Pojďte s námi objevovat, experimentovat a bádat! Prozkoumejme přírodní vědy zábavnou, hravou ale také bezpečnou formou. Co nás čeká?  Jak vyrobit kouzelné tobolky, jak udělat obří bublinu, na jakém principu funguje termoska, kdy nám budou vstávat vlasy „hrůzou“, jak funguje lidské oko, umí se rostliny pohybovat, kde se bere zvuk? To všechno a mnohem více prozkoumáme a  vlastnoručně otestujeme. V tomto školním roce je kroužek financován v rámci projektu PODPORA ZŠ, ZUŠ A MŠ FRÝDLANT II, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013809, který je spolufinancován Evropskou unií. Určen žákům od 3. třídy.

Úterý 14:00 – 15:30 v přírodovědné učebně ZŠ Husova (boční vchod) pod vedením Mgr. Šárky Stankové a Mgr. Kateřiny Kaprálek Vítámvásové

Cena: zdarma

Konstrukce a robotika

Na kroužku se dětem vysvětlují detaily světa kolem nás pomocí robotů. Děti si při skládání mechanických součástí vyzkouší, jak vlastně fungují různé fyzikální zákony a při programování robota se naučí základní myšlenky algoritmů a jak je použít v reálných situacích. Naučí se i spoustu zajímavostí z matematiky, biologie a jiných oborů. Na každé lekci při stavění robota využíváme čas povídáním o různých zajímavostech spojených s tématem hodiny a vymýšlíme spolu způsoby řešení různých problémů, které mohou při programování robota nastat. Na kroužcích pracujeme s těmito stavebnicemi: Fischertechnik, LEGO WeDo, Mindstorms, VEX, dále s Ozoboty a 3D tikem. V tomto školním roce je kroužek Malí šikulové a Základy robotiky financován v rámci projektu PODPORA ZŠ, ZUŠ A MŠ FRÝDLANT II, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013809, který je spolufinancován Evropskou unií.

Kreativní dílna

Kroužek je zaměřen na různé výtvarné techniky, budeme pracovat s papírem, látkou, stříhat, lepit, kreslit a malovat, šít, vyšívat, pracovat s korálky, modelovací hmotou, voskem a mýdlovou hmotou, aj. Vytvoříme si i drobné dárečky pro různé příležitosti. Cílem kroužku je rozvoj představivosti, estetického cítění a především jemné motoriky a zručnosti. Kroužek má nové výtvarné vybavení a pomůcky, které byly v loňském roce pořízeny z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Cena 600,- Kč za pololetí. Kroužek je realizován v ateliéru, ve 3. patře v budově DDM.

1. Pondělí 14:00 – 15:00 (od 1. do 3. třídy) pod vedením Mgr. Kateřiny Kaprálek Vítámvásová

2. Pondělí 15:00 – 16:30 (od 4. do 6. třídy) pod vedením Vladimíry Tomančákové

3. Středa 15:00 – 16:00 (od 2. do 5. třídy) pod vedením Michaly Bubeníčkové

Šachy

Kroužek je určen všem žákům od 1. třídy. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned procvičit.  K průběhu kroužků také patří příležitostné turnaje.

Sportovní hry

Pohybový a sportovní kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte. Jeho cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a rozvíjet kladný vztah k pohybu. Hodiny utváří různorodé sportovní či pohybové aktivity a hry odpovídající možnostem a vybavení tělocvičny. Samotné hodiny nemají charakter tréninku a jejich cílem není dosažení špičkové sportovní výkonnosti. Výuka je proto složena hlavně z všeobecně rozvíjejících cvičení, která hravou a soutěživou formou zvyšují obratnost i fyzickou kondici dětí. Pomáhají rovněž ke zlepšení jejich zdravotního stavu a pozitivně ovlivňují vývoj jejich pohybového aparátu. Pro děti bude náš sportovní kroužek zábavným a příjemným zpestřením. Pro navštěvování kroužku nevyžadujeme žádné speciální oblečení, důležité je pouze to, aby se dítě cítilo pohodlně a nic je neomezovalo v pohybu (elasťáky, tepláky, tričko apod.). Jako obuv jsou vhodné cvičky nebo tenisky. Kroužek má nové sportovní vybavení a pomůcky, které byly v loňském roce pořízeny z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Myslivost a ochrana přírody

Myslivecký kroužek, je vhodný pro všechny děti, které mají zájem o zvířata a přírodu vůbec. I když preferujeme pobyt a aktivity venku v okolí Frýdlantu, využíváme také zahradu při DDM. Za nepříznivého počasí (hlavně v zimních měsících) máme vlastní přírodovědnou učebnu v suterénu DDM. Účastníci se seznamují nejen s mysliveckými činnostmi, od popisu zvěře, poznání jednotlivých druhů, potřeb, stop, zoologií apod. Rozšiřují si vědomosti z hlediska lovectví, střelectví, nemocí zvěře, chovu zvěře, chovu a výcviku loveckých psů, s celoroční činností myslivců v honitbách. Není-li předem dohodnuto jinak, účastníci se vždy schází u DDM a podle typu aktivity je kroužek realizován v učebně či v přírodě. K těmto pravidelným setkáním jsou dle zájmu dětí a rodičů o zvoleném víkendovém dni organizovány aktivity v přírodě nebo se vyjíždí do okolí na akce připravené myslivci, lesy či ekocentry. Budou-li mít děti zájem poměřit své znalosti o přírodě a myslivosti s dětmi z jiných kroužků v rámci ČR, lze je připravit a zapojit do národní vědomostní soutěže „Zlatá srnčí trofej“.

Školička

„Školička“ je projekt, kde se děti nenásilnou formou připravují na vstup do naší školy. Při odpoledních setkáních 1x týdně bude mít budoucí prvňáček příležitost individuálně projevovat své pocity a zážitky, bude se učit naslouchat, také pozorovat a popisovat věci a děje kolem sebe. Budeme společně hrát zdánlivě nematematické hry pro rozvoj počítání a matematických představ. Čekají nás říkadla, písničky, rozvíjení rytmického cítění, budeme skládat a modelovat z papíru, rozvíjet manuální zručnost. Zaměříme se na správné držení tužky, správné sezení při psaní a vše co by měl malý školáček zvládnout. Zdokonalíme si úsudek, pozornost, soustředění a představivost, ale hlavně se naučíme spolupracovat s kamarády a NEBÁT SE ŠKOLY!

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.