Projekt „ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant OPJAK“ – Operační program Jan Ámos Komenský, ESF+

Mgr. Petr Kozlovský, 1. 7. 2023

Název projektu: ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant OPJAK

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006488

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Doba trvání projektu:

24 měsíců (1. 7. 2023 – 30. 6. 2025)

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Cílová skupina: 

Děti v mateřských školách, žáci v základních školách, žáci v základních uměleckých školách, účastníci zájmového vzdělávání, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, školní družiny, střediska volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Celkové způsobilé výdaje projektu:

7.569.083,00 Kč

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.