Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Mgr. Petr Kozlovský, 10. 2. 2022

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doba trvání programu: od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2023

Aktivity programu jsou financovány Evropskou unií  – Next Generation EU.

Stručný popis programu:

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Doučování je realizováno na 1. i 2. stupni ZŠ v hlavních vyučovacích předmětech (např. český jazyk, anglický jazyk, matematika, fyzika, chemie a další).

Cíl programu:

Cílem je podpora adaptace žáků po návratu k prezenční výuce. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období.

Podrobné informace k programu: https://www.edu.cz/npo/

 


Vyrobeno Pinn computers s.r.o.