DIGITALIZUJEME ŠKOLU – Realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1

Mgr. Petr Kozlovský, 1. 3. 2022

Název programu: Digitalizujeme školu – Realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1

Aktivity programu jsou financovány Evropskou unií  – Next Generation EU.

Stručný popis programu:

Komponenta se soustředí na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení dětí a žáků. Dále na zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti. V neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů.

Cíl programu:

Globálním cílem komponenty je přispět k rozvoji digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie 2030+ a Akčním plánem pro digitální vzdělávání (DEAP).

Podrobné informace k programu: https://www.edu.cz/digitalizujeme/

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.