Škola je partnerem polsko-českého projektu „Centrum znalostí – znalosti a technologie bez bariér“

Mgr. Petr Kozlovský, 15. 10. 2021

Název projektu: „Centrum znalostí – znalosti a technologie bez bariér“ 

Realizace projektu: školní rok 2021/2022

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a fondů státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Cíl projektu:

Cílem projektu, který společně realizují město Frýdlant a město Bolesławiec, je posílení přeshraniční spolupráce a rozvoj budoucích partnerství mezi komunitami v oblasti kultury, rekreace a vzdělávání.

Hlavní aktivitou v rámci projektu je organizace vzdělávacích workshopů, stimulace kreativity a kreativní aktivizace účastníků zastupujících všechny věkové a sociální skupiny, včetně osob se zdravotním postižením.

Workshopů se zúčastní celkem 75 žáků ZŠ Frýdlant.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.