POZVÁNKA NA VÝSTAVU „POZNÁVEJTE, OBJEVUJTE SEBE A SVÉ OKOLÍ“ – VEŘEJNÁ KNIHOVNA V POLSKÉM MĚSTĚ BOLESLAWIEC

Mgr. Petr Kozlovský, 14. 10. 2021

Zveme vás do Městské veřejné knihovny – znalostního centra v Bolesławiec na vzdělávací výstavu „Poznávejte, objevujte sebe a své okolí“ pořádanou v rámci polsko -českého projektu „Centrum znalostí – znalosti a technologie bez bariér“ spolufinancované Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a fondů státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Nysa.

Cílem projektu, který společně realizují město Frýdlant a město Bolesławiec, je posílení přeshraniční spolupráce a rozvoj budoucích partnerství mezi komunitami v oblasti kultury, rekreace a vzdělávání.

Hlavní aktivitou v rámci projektu je organizace vzdělávacích workshopů, stimulace kreativity a kreativní aktivizace účastníků zastupujících všechny věkové a sociální skupiny, včetně osob se zdravotním postižením.

Jsme rádi, že se tohoto projektu může zúčastnit i naše škola. Výstavu je možné navštívit jednotlivě nebo ve skupinách během otevírací doby znalostního centra. Organizované skupiny jsou požádány, aby si předem telefonicky dohodly schůzku. Kontaktní číslo: + 48 75 612 13 88.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.