Žáci ZŠ Husova se zapojili do akce „Ukliďme Česko, ukliďme svět“ 2021

Mgr. Petr Kozlovský, 15. 10. 2021

V pátek  8. 10. 2021 proběhl v našem městě „velký úklidový den“. Žáci a učitelé ZŠ Husova se totiž zapojili do tradiční akce „Ukliďme Česko, ukliďme svět“. Jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

Úklidu se zúčastnilo 11 tříd druhého stupně. Ráno jsme se sešli ve třídách, kde proběhlo základní poučení o tom, co a jak sbírat. Všichni byli upozorněni i na možná nebezpečí a na to, jak jim předcházet. Počasí nám přálo, a tak jsme se, vyzbrojeni rukavicemi a pytli, vydali do „terénu“.  Cestou jsme nacházeli a sbírali nejrůznější odpadky, které by v ulicích města a v jeho blízkém okolí rozhodně končit neměly. Mezi sesbíraným odpadem bylo například nemalé množství nedopalků od cigaret, PET lahví, plechovek, igelitů a obalů od potravin. Nechyběly však ani pneumatiky nebo díly z aut.  Při této úklidové akci se nám povedlo „pročistit“ různá místa Frýdlantu, např. černou skládku vedle Avanti, střed města, Křížovou cestu, okolí řeky Smědé, okolí zámku, zadní cestu do Raspenavy, okolí rozhledny, blízké lesy, areál Střelnice a Discgolfu.

Žáci se do úklidu zapojili s velkým nadšením a díky jejich nasazení se nasbíralo a odvezlo 30 pytlů odpadu a 4 ks pneumatik. O následný odvoz pytlů s odpadem se postaralo Město Frýdlant, tímto jim děkujeme za podporu a pomoc při této akci. Poděkování patří také všem dětem i dospělákům, kteří odvedli velký kus práce a výrazně tím pomohli našemu městu i přírodě. Svět je nyní zase o něco hezčí.

A pokud ani Vám není lhostejné Vaše nejbližší okolí a chcete se přidat k boji proti černým skládkám a nepořádku, můžete se kdykoliv zúčastnit i vy a následovat příklad našich dětí. Věříme totiž, že kdo uklízel, neznečistí 😊

Za pracoviště ZŠ Husova Mgr. Michaela Fialová

 

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.