ŠKOLA JE PARTNEREM PROJEKTU SÍŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

Mgr. Petr Kozlovský, 25. 9. 2020

Název projektu: Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000525

Realizace projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2021

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

 

Cíl projektu: Projekt si klade za cíl vybudovat síť sdílení zkušeností mezi učiteli základních škol. Tím chce dosáhnout trvalého rozvoje pedagogických kompetencí zapojených učitelů a zvýšení kvality vzdělávání ve školách. Sítě škol budou fungovat okolo jednotlivých center, ve kterých budou realizována pravidelná setkávání. Rozvoj učitelů rovněž podpoří pravidelný systém vzdělávání. Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti v předmětech mimo tematickou oblast Jazyk a jazyková komunikace.


Projekt buduje po celé republice síť center pro sdílení zkušeností mezi učiteli základních škol. Ve Frýdlantu tak vzniklo samotné Centrum projektu.

Pod vedením Mgr. Hany Prchlíkové, která k nám projekt přenesla, a Mgr. Lucie Skřivánkové se jednou měsíčně scházejí paní učitelky z Chrastavy, Hrádku nad Nisou, Rynoltic a Frýdlantu a společně se učí metodám kritického myšlení, sdílejí své zkušenosti a navzájem se obohacují svými postřehy a nápady z výuky.

Vedoucí centra se účastní pravidelných setkávání vedoucích z celé České republiky, kde mají možnost vzájemných konzultací a výměny zkušeností.

Poslední proběhlou akcí byla červencová letní škola, v jejímž rámci bylo možné absolvovat několik skvělých workshopů – např. se spisovatelkou Ivonou Březinovou či ilustrátorem Adolfem Dudkem.

Cílem projektu je podpořit a zvýšit čtenářskou gramotnost a zájem našich žáků o čtenářství.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.