Projekt „PODPORA SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ V ZŠ FRÝDLANT“- IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Mgr. Petr Kozlovský, 30. 12. 2022

Název projektu: „Podpora sociálně znevýhodněných žáků v ZŠ Frýdlant“ – Implementace reformy 3.2.2 Národního plánu obnovy

Evidenční číslo projektu: 0202/PODSKOL/2022

Realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 8. 2025

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Projekt je financovaný Evropskou Unií – Next Generation EU.

Stručný popis projektu:

Cílem je posílení školy jako instituce připravené na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a heterogenními kolektivy obecně, a jako instituce zastávající respektované místo ve školské soustavě daného regionu. Škola posílí roli přirozeného partnera rodin i dalších aktérů pečujících o děti a mládež. Prioritou je také  zvýšení školní úspěšnosti těchto žáků, jejich motivace k učení i celkový well-being.

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.