Projekt „Za hranice Frýdlantu“ Erasmus+

Mgr. Petr Kozlovský, 1. 1. 2021

Název projektu: Za hranice Frýdlantu

Registrační číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077297

Doba trvání projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

Projekt je spolufinancován z programu Evropské unie Erasmus+.

Popis projektu:

V projektu se soustředíme na kurzy a stínování zaměřené na poznání vzdělávacího systému v jiné zemi (severské země a Německo) a jazykové a metodické kurzy (angličtina, němčina).

Projektem podpoříme mezinárodní kontakty a spolupráci učitelů, umožníme učitelům získat zkušenost se zahraničním vzděláváním, získat širší rozhled co se výukových metod a trendů ve vzdělávání týče, rozšířit mezinárodní rozměr a kvalitu vzdělávání v naší organizaci a inspirovat se dobrými příklady v zahraničí a kontinuálně zlepšovat jazykové dovednosti pedagogů, zvláště angličtiny a němčiny.

Díky projektu podpoří škola aktivní pedagogy, kteří využijí své poznatky i při práci se žáky.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.