Provoz dětské skupiny ve Frýdlantu II – Projekt ESF, Operační program zaměstnanost

Mgr. Petr Kozlovský, 30. 7. 2020

Název projektu: Provoz dětské skupiny ve Frýdlantu II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016632

Realizace projektu: 1. 9. 2020 – 28. 2. 2022

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu: rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. V rámci projektu bude provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Služby dětské skupiny jsou určeny pro děti ve věku od 1 roku do zahájení povinné školní docházky.  Kapacita zařízení je 12 dětí. Služby dětské skupiny jsou určeny pro děti ve věku od 1 roku do zahájení povinné školní docházky.

Plakát k projektu

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.