Projekt „Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024 v Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec, příspěvkové organizaci“

Mgr. Petr Kozlovský, 1. 9. 2023

Název projektu: Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024 v Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec, příspěvkové organizaci

Registrační číslo projektu: CZ.03.04.01/00/22_026/0003890

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Doba trvání projektu: 1. 9. 2023 až 31. 8. 2024

Cíl projektu:

Účelem projektu je zajištění bezplatného stravování dětem ve věku 2-19 let z rodin ohrožených chudobou, materiální nebo potravinovou depravací ve školním roce 2033/2024.

Výše dotace:

204.300,- Kč

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.