Zájmové kroužky DDM na školní rok 2023/2024

Marcela Fialová, 5. 9. 2023

 

Přihlášku naleznete zde.

Přihlášky na kroužky odevzdejte do kanceláře či poštovní schránky DDM do 22.9.2023.

Kroužky zahájí svoji činnost v týdnu od 2.10.2023.

O přijetí do kroužku a platbě bude zákonný zástupce informován na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.

V případě dotazů se obracejte na vedoucí DDM Marcelu Fialovou na telefonu 737 336 715 nebo na e-mailu marcela.fialova@zsazusfrydlant.cz .

Bližší informace o kroužcích.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.