INFORMACE O PLÁNOVANÉM ŘEDITELSKÉM VOLNU V ZÁŘÍ 2023

Mgr. Petr Kozlovský, 5. 9. 2023

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s ustanovením § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na pátek 29. září 2023 ředitelské volno. Dni ředitelského volna předchází ve čtvrtek 28. září 2023 státní svátek.


Žáci pracoviště ZŠ Purkyňova budou mít ředitelské volno také ve čtvrtek 14. 9. 2023. Důvodem jsou plánované přerušení dodávky elektrické energie a plánované stavební práce v areálu školy, které by výrazně narušovaly výuku.

Žáci pracovišť ZŠ Bělíkova a ZŠ Husova se ve čtvrtek 14. 9. 2023 budou učit beze změn podle běžného rozvrhu. V provozu budou na těchto pracovištích také školní družina a školní jídelna.  


V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na třídní učitele, dotazy k provozu školní družiny Vám ráda zodpoví zástupkyně pro volnočasové aktivity paní Marcela Fialová na telefonním čísle 737 336 715, nebo na e-mailové adrese marcela.fialova@zsazusfrydlant.cz.

Děkujeme za pochopení!

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.