Šikula školní družiny

Mgr. Petr Kozlovský, 22. 2. 2019

Rok se s rokem sešel a naše školní družina uspořádala již čtvrtý ročník soutěže „Šikula družiny“.


(Celý článek)

Reprezentační trenér lyžování na naší škole

Mgr. Petr Kozlovský, 21. 2. 2019

Dne 14. 2. 2019 k nám v rámci propagace Her IX. Letní olympiády dětí a mládeže zavítal reprezentační trenér klasického lyžování Zbyněk Valoušek, aby vedl hodiny tělesné výchovy pro naše žáky.

Hodiny se konaly ve školní tělocvičně v ulici Purkyňova a zúčastnily se jí dva výběry žáků. Nutno říci, že nasazení našich dětí bylo příkladné a sám trenér si jej pochvaloval. Největším překvapením pro něj bylo, že téměř všichni účastníci zvládli kotoul vzad. Pro žáky byly po důkladném rozcvičení připraveny překážkové dráhy, které prověřily rychlost a obratnost. O náročnosti hodiny svědčila vyčerpanost naprosté většiny našich žáků a žákyň. Všichni však z mimořádné hodiny tělesné výchovy odcházeli nadšeni.

Petr Sýkora

 

Oznámení o prováděných stavebních pracích v budově ZŠ Husova

Mgr. Petr Kozlovský, 21. 2. 2019

Vážení rodiče,

Od čtvrtka 20. února 2019 bude až do konce školního roku 2018/2019 probíhat v budově ZŠ Husova rekonstrukce suterénu. Škola bude v provozu, bude jen omezen přístup do školy. Žáci budou přicházet do školy stále zadním vchodem, vstup na betonový dvůr bude ale pouze od budovy Školní jídelny Frýdlant. Prostor od bývalých šaten bude uzavřen. Rodiče a návštěvy budou moci využívat i nadále hlavní vchod z Husovy ulice. Staveniště bude firmou řádně označeno a zabezpečeno. Žáci byli třídními učiteli poučeni o chování a bezpečnosti při pohybu okolo školy a o zákazu vstupu na vyhrazené staveniště.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na zástupkyni ŘŠ Mgr. Helenu Ruskovou.

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Jarní prázdniny v ŠD

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 20. 2. 2019

O jarních prázdninách( 4. 3. – 8. 3. 2019 ) bude otevřena školní družina při ZŠ Husova v budově Centrální jídelny od 7:30 – 16:00.


(Celý článek)

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy a dny otevřených dveří na pracovištích ZŠ

Mgr. Petr Kozlovský, 19. 2. 2019

 


(Celý článek)

Leden v MŠ Bělíkova

Mgr. Petr Kozlovský, 14. 2. 2019

Měsíc leden můžeme s naprostou jistotou prohlásit jako měsíc největších chřipek a nemocí. Chřipka řádila nejen mezi dětmi, ale také mezi učiteli. Myslím si, že díky abnormální spotřebě kapesníčků bychom se mohli zapsat do světové knihy rekordů.

V polovině měsíce nás navštívilo Divadýlko Matýsek se svým vystoupením s názvem Cesta kolem světa. Bylo to nejen zábavné, ale také velmi poučné. Celé vystoupení bylo protkané písničkami, vtipnými scénkami a dokonce se do některých částí mohly zapojit i samotné děti, což mělo velký úspěch. O smích rozhodně nouze nebyla.

Ke konci měsíce pak vyzkoušely děti z Veverek a Zajíčků kreslení do sněhu pomocí vody obarvené potravinářským barvivem.  Tento nápad je tak nadchl, že ho určitě vyzkoušíme i příště. Děti kreslily různé obrázky od sluníčka až po kytičky, z kterých jsme tak vytvořili krásnou zimní rozkvetlou zahradu. Tak trochu jsme si totiž přivolávali jaro, na které se nesmírně těšíme.

 

Za MŠ Bělíkova napsala Jiřina Vokounová

 

 

Školní kolo Přehlídky dětských recitátorů 2019

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 2. 2019

V pondělí 11. února 2019 se konala soutěž malých recitátorů z 1. stupně naší školy.


(Celý článek)

Leden ve školních družinách

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 2. 2019

Leden ve školních družinách byl především ve znamení zimních radovánek. Vychovatelky pro děti připravily různé hry a soutěže. Děti školní družiny při ZŠ Husova soutěžily o nejrychlejší bob, nejnápaditější stavby ze sněhu, zahrály si paměťové hry při zimních vycházkách a zabruslily si na zimním stadionu. Děti ze školní družiny Bělíkova si zahrály míčové hry v tělocvičně, vyšly si na zimní vycházku a byly si zabruslit. Pro děti školní družiny DDM si paní vychovatelky připravily kromě vycházek do přírody také zimní olympiádu.  Na zahradě DDM se všechna tři oddělení spojila a děti vytvořily skupinky. Čekalo je pět stanovišť s úkoly, házení sněhové kuličky na strom, slalom mezi kužely, andílci ve sněhu, stavění malých sněhuláčků a tvoření sněhových bábovek. Odvážlivci se pak utkali v závodech na bobech. Na závěr z vytvořených bábovek všichni společně postavili malý ledový hrad.

Doufáme, že se ještě dočkáme sněhové nadílky a užijeme si i nadále zimních radovánek.

Za vychovatelky ŠD Michaela Vilimovská

Přihlašování ke vzdělávání na střední škole

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 2. 2019

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám připomenout, že zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2019.

Přihláška se podává na předepsaném tiskopise. V případě jakýchkoliv nejasností s přijímacím řízením na střední školu se obraťte na výchovného poradce Ing. Jaroslava Prášila.

 

Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy

Dílna pro rodiče s dětmi na DDM

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 12. 2. 2019

Vážení rodiče, prarodiče, tetičky a strýčkové, žáci a děti,

pracovníci DDM vás srdečně zvou na tvořivou dílnu PLETENÍ OŠATEK Z PEDIGU.
(Celý článek)

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.