Prázdninový provoz ŠD

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 14. 6. 2018

Školní družina bude v provozu o hlavních prázdninách v termínu 2., 3. a 4. července při minimálním počtu 12 přihlášených žáků.

Dále v přípravném týdnu od 27. srpna – 31. srpna při minimálním počtu 12 přihlášených žáků.

Prázdninová školní družina bude otevřena v prostorách ŠD Husova, Školní ul., 1. patro nad Školní jídelnou vždy od 7:30 do 16:00.

Poplatek za školní družinu je 35,- Kč/den pro úhradu oběda žáka.

Od 3. září začíná normální provoz ŠD.

Přihlášky do prázdninové školní družiny lze vyzvednout a odevzdat u vychovatelek na všech ŠD do 26. 6. 2018 nebo stáhnout zde.

Rezervace škol

Rezervace škol

admin, 11. 6. 2018

Rezervace pro zápis do školy byla spuštěna ZDE

Atletický trojboj všestrannosti

Atletický trojboj všestrannosti

Mgr. Věra Dunajčíková, 6. 6. 2018

Na podzim a na jaře proběhla na městském stadionu ve Frýdlantu  akce  s názvem  „Atletický trojboj  všestrannosti s Adamem“.

Naše škola se připojila letos podruhé.

Cílem této sportovní události je zapojit všechny děti od 1.-5.třídy ZŠ.  Atletický trojboj se skládá z běhu na 50 m, hodu míčkem a skoku do dálky.

Nejlepší chlapci a děvčata z jednotlivých kategorii si vybojovali účast v okresním kole.

Okrasní kolo proběhlo 5.6.2018 na městském stadionu v Liberci. Naše škola vyslala 24 nejlepších chlapců a děvčat ze všech kategorií a stejně jako vloni, byli velmi úspěšní.

Účast v krajském kole si vybojovali tito žáci:

Patricie Pošmourná 1.tř -1.místo, Tomáš Kvapil -3.tř.-1.místo, Natálie Gavendová 4.tř.-2.místo, Vít Špaček 5.tř.-2.místo, Daniel Rulec -3.tř. -3.místo, Pavla Pošmourná -3.tř.-4.místo

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a města.

Postupujícím blahopřejeme a  přejeme hodně sportovních úspěchů 19.6.2018 v Turnově, kde se uskuteční krajské kolo.

Lenka Pischelová – uč. 1. stupně

Květen v naší školce

Květen v naší školce

Mgr. Věra Dunajčíková, 31. 5. 2018

Začátkem měsíce května jsme pozvali paní fotografku, aby nás vyfotila na společné foto. Někdo se usmíval, někdo škaredil, ale nakonec vše dobře dopadlo a děti si odnášely domů krásnou fotografii na památku.
(Celý článek)

Soutěž Zlatá srnčí trofej

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 30. 5. 2018

Ve dnech 18. – 19.5. 2018 se konala soutěž Zlatá srnčí  trofej. Pořadatelem této soutěže byl Okresní myslivecký spolek Liberec a Myslivecký spolek Kohoutí vrch Vítkov. Této soutěže se účastnilo okolo 60 dětí, které dochází do mysliveckých kroužků nebo mají zájem o přírodu, myslivost a její ochranu. Z kroužku Smědáček při Domu dětí a mládeže Frýdlant se účastnilo celkem 5 dětí.
(Celý článek)

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy

Mgr. Věra Dunajčíková, 24. 5. 2018

MŠ Bělíkova

MŠ Jiráskova

MŠ Sídliště

Lesnický den v Hejnicích

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 21. 5. 2018

Dne 12.5. 2018 se děti z kroužku Myslivosti a ochrany přírody účastnily myslivecko – lesnické akce pod názvem „Lesnický den v Hejnicích“, kterou každoročně pořádají Lesy ČR, Lesní správa Frýdlant, ve spolupráci s místní školou. Účelem této akce je ukázat dětem formou stezky, co všechno se děje v lese, jaká zvěř se v lese vyskytuje a vyzkoušet děti z toho, co umí a znají.
(Celý článek)

Rozhodnutí o přijetí do 1.třídy školní rok 2018/2019

Rozhodnutí o přijetí do 1.třídy školní rok 2018/2019

Mgr. Věra Dunajčíková, 18. 5. 2018

1.třídy 2018-19 registr.čísla

Hledání paroží jelení zvěře

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 15. 5. 2018

V neděli 29.4. 2018 se děti z kroužku Myslivosti a ochrany přírody účastnily v přezimovací obůrce Fojtka hledání shozů paroží jelení zvěře. V této obůrce se byly děti podívat začátkem března na jelení zvěř. Jeleni každý rok své paroží shazují a zase jim naroste nové.
(Celý článek)

Zápis do ŠD 2018/19

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 14. 5. 2018

Zápis do školní družiny se týká budoucích žáků 2. a vyšších tříd! Přihlášku si můžete stáhnout či vyzvednout v kterékoli školní družině a odevzdat v termínu 28. 5. – 20. 6. 2018.

POZOR! Formulář přihlášky je pro školní rok 2018/19 nový!

Více informací a přihlášku naleznete zde.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.