Karneval v MŠ Sídlisštní

Mgr. Petr Kozlovský, 23. 2. 2020

Haló, pane Karnevale …


(Celý článek)

Judo trénink 21. 2. odpadá

admin, 21. 2. 2020

Vážení žáci a rodiče,

omlouváme se, páteční trénink JUDO 21.02.2020 odpadá!

Děkujeme za pochopení.

Přespání členů žákovského parlamentu ZŠ Purkyňova ve škole

Mgr. Petr Kozlovský, 20. 2. 2020

Členové ŽP parlamentu ZŠ Purkyňova s paními učitelkami zorganizovali přespání ve škole.


(Celý článek)

Svátek sv. Valentýna na pracovišti ZŠ Purkyňova

Mgr. Petr Kozlovský, 19. 2. 2020

V pátek 14.2. se uskutečnil projekt projednávaný parlamentem na přespávání ve škole.


(Celý článek)

Přehlídka nejlepších recitátorů z 1. stupně ZŠ

Mgr. Petr Kozlovský, 13. 2. 2020

V pondělí 10. února 2020 se sešli na pracovišti ZŠ Bělíkova nejlepší recitátoři ze všech tříd naší školy, aby přednesli své oblíbené básničky nejen sobě navzájem, ale hlavně porotě, která měla těžký úkol – vybrat z každé třídy tři nejlepší.

A úkol to opravdu nebyl jednoduchý. Všichni recitátoři dali do přednesu všechen svůj um. A tak, ač jsme si poslechli víc než 50 básniček, vůbec jsme se nenudili a do poslední chvíle jsme byli napjatí, jak porota výkony dětí ohodnotí.  Šlo o hodně – vítězové každé kategorie se zúčastní soutěžní Okresní přehlídky dětských recitátorů, která se odehraje v Liberci 6. března 2020.  Naši školu budou reprezentovat Radka Luftová, Maruška Čepelíková, Kristýnka Mrázková, Viktorka Mislo a Tadeáš Brož. Budeme jim držet palce, aby svým přednesem zaujali porotu také v okresním kol.

Za organizátory Anna Chvojková

 

Nové kroužky v 2. pololetí školního roku 2019/2020

Marcela Fialová, 12. 2. 2020

Turistický kroužek – volná kapacita 12

V kroužku se děti naučí vše potřebné pro přežití v přírodě, tedy základům táboření a turistiky včetně turistických značek, vázání uzlů, orientaci v terénu a práci s mapou. Kroužek nabízí i zábavné, poznávací, naučné a týmové hry. Součástí činnosti kroužku jsou i víkendové výlety.

Kroužek je určen pro děti od 1. – 9. třídy.

Cena 500,- Kč za pololetí. Vedoucí Vít Pavlačka.

Pondělí 15:30 – 17:00 přírodovědná učebna v suterénu DDM

Zahájení činnosti 17.2.2020.

Florbal – volná kapacita 12

Sportovní kroužek se zaměřením na výuku fotbalových dovedností a technik, týmovou spolupráci, soutěživost a fyzickou přípravu.

Kroužek je určen pro děti od 5. – 9. třídy.

Cena 500,- Kč za pololetí. Vedoucí Václav Kolář.

Pondělí 15:00 – 16:30 tělocvična Purkyňova

Zahájení činnosti 24.2.2020.

Kruhový trénink – volná kapacita 4

Kroužek je zaměřen je komplexní zlepšení fyzické kondice, rychlosti, obratnosti, síly, koordinaci pohybů a především na předcházení svalových disbalancí. Cvičí se na předem připravených stanovištích, každé je zaměřeno na jinou svalovou skupinu buď s využitím cvičebních pomůcek (závěsný systém TRX, balanční pomůcky BOSU, kettlebelly, overbally aj.), nebo s vlastní váhou těla. Cvičící mění stanoviště po určitých časových intervalech (cca 40 s.), každý si může vybrat zátěž a počet opakování, které mu vyhovuje. Cvičení probíhá na hudbu a cviky jsou voleny tak, aby došlo k rovnoměrnému procvičení a posílení celého těla. 

Kroužek je určen pro dívky 8. – 9. tříd.

Cena 500,- Kč za pololetí. Vedoucí Barbora Škarková.

Úterý 14:30 – 15:30 tělocvična Husova

Zahájení činnosti 4.2.2020.

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy a dny otevřených dveří na pracovištích ZŠ

Mgr. Petr Kozlovský, 11. 2. 2020


(Celý článek)

Příroda kolem nás

Mgr. Petr Kozlovský, 10. 2. 2020

V naší školce se snažíme vzbudit v dětech zájem o přírodu a pomoci jim pochopit její význam. Umožňujeme dětem setkání s nevšedními živočichy. Chceme, aby poznaly jejich život a lépe tak porozuměly, proč je nutné ohrožené druhy chránit.


(Celý článek)

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020

Mgr. Petr Kozlovský, 10. 2. 2020

Prezentace z informační schůzky.


(Celý článek)

Leden v MŠ Jiráskova

Mgr. Petr Kozlovský, 2. 2. 2020

,,Jako první měsíc v roce dostal jméno leden, studený a mrazivý je, vodu přikryl ledem.“

Třída Ježků se hned v prvním týdnu vydala do Ekocentra Střevlík v Hejnicích, samozřejmě vlakem. Program, který byl pro děti připraven, měl název „Ptáčci kolem nás.“ Hned po přivítání lektorem v areálu učiliště si děti mohly zblízka prohlédnout ptačí hnízdečko. V průběhu dopoledne se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o životě ptáčků formou příběhu „O vrabečkovi.“ Už víme, čím se správně ptáčci v zimě krmí. Na závěr si děti venku u krmítka lektor vyzkoušel, zda si děti zapamatovaly, čím ptáčky v zimě krmíme. Pak už rychle vlakem zpátky do školky na oběd.

Zima stále ještě neukázala, co vše umí. Ještě že na zimním stadionu je led – pro třídu Ježků začalo bruslení. Jako první byla návštěva s prohlídkou zimního stadionu. Děti se podívaly do šaten hráčů a v šatně mladších hráčů už mají své místo s výstrojí tři z našich dětí… Pak si děti mohly vyzkoušet, zda udrží rovnováhu, což je první předpoklad pro bruslení. Také jsme si prohlédli technické zázemí, kde parkuje rolba a jsou chladící agregáty. Jak se sedí za volantem rolby, si mohly vyzkoušet všechny děti. Při prvním bruslení některé z dětí stály opravdu poprvé na ledě, ale s dopomocí tzv. cho­dítek a s trochou trpělivosti vcelku dobře vše zvládly. Samozřejmě se to neobešlo i bez pádu, děti však byly hned zase na nohou a jelo se dál. Všichni se těší na další bruslení.

Solnou jeskyni, sérii osmi návštěv, absolvovala v lednu třída Ptáčat. V solné jeskyni se dětem líbilo, pohrály si jako na pískovišti a na závěr, když se zhaslo, pozorovaly, jak se mění barvy krápníků na stropě.

Po roce k nám do školky přišel na besedu myslivec pan Erban. Měl s sebou pejska, kožešiny, paroží, obrázky, flintu, myslivecký oblek. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí o práci myslivce, o zvířátkách, o tom jak se chovat v lese nebo jak zvířátkům můžeme v zimě pomáhat. Pan Erban předvedl dětem i zvuky, které vydává jelen, srnka, malé srnče, divočák nebo myška. Také kožešiny, paroží a tesák z divočáka si mohly osahat a pohladit. Ukázal dětem dalekohled, flintu, vyzkoušely si zamířit a dostaly na památku patrony. Beseda byla pro každou třídu zvlášť a zároveň i k tématu „Ptáčci a zvířata v zimě.“ Nabídli jsme také panu myslivci naše nasbírané kaštany a žaludy pro zvířátka. Naše spolupráce s panem Erbanem trvá již sedmnáct let a besedy s ním jsou opravdu pěkné a pro děti přínosné. Děti se pochlubily, že byly krmit kačenky u řeky a že se chystáme i ke krmelci.

Vycházku ke krmelci s dětmi a rodiči jsme uskutečnili tentýž týden v sobotu. Sešli jsme se u školky a s připravenými dobrotami pro zvířátka a ptáčky jsme se vydali směr Harta ke krmelci. Dobroty jako mrkev, jablíčka, zrní, jsme dali zvířátkům ke krmelci, pro ptáčky jsme rozvěsili na stromky lojové koule. Počasí nám přálo a byla to příjemná a plná pohody dopolední sobotní procházka.

V posledním týdnu měsíce nás čekaly ještě tři akce.

Jednou z nich byla „Pohádka do dlaně“ v Naivním divadle v Liberci. Pohádka měla krásnou výpravu a děti opravdu zaujala tak, že chvílemi ani nedutaly a při zpáteční cestě autobusem ještě probíraly, co se na jevišti odehrávalo a jak to ti herci udělali.

Školáci ze třídy Ježků se fotili do ročenky, kterou dostávají na konci školního roku při akci pro rodiče „Rozloučení se školáky.“

Poslední akcí bylo Tvořivé odpoledne pro rodiče a děti, tentokrát ubrousková technika. Děti si s maminkami nazdobily květináčky, plechovky, skleničky a papírové ruličky. Ve druhé třídě pod vedením paní učitelky Michaly probíhalo rytí do skla, gravírování. Tvořeníčko, tvoření, života je koření a tak jsme si ho společně užili. Nechybělo ani tradiční malé pohoštění pro všechny šikuly.

V průběhu ledna ještě proběhly dvě lekce Polytechnické výchovy Malý stavitel:  Vodohospodáři a Malý energetik. Lekce jsou naplánovány až do konce března, ale o tom někdy příště.

Těšíme se, že ještě napadá trocha sněhu, uvidíme, co nám zbytek zimy ještě přichys­tá.

Za MŠ Jiráskova napsala J. Burgrová

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.