Žáci kroužku na soutěži Zlatá srnčí trofej

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 13. 6. 2019

Ve dnech 24. – 25.5. 2019 se konala soutěž Zlatá srnčí  trofej. Pořadatelem této soutěže byl Okresní myslivecký spolek Liberec a Myslivecký spolek Předlánce – Černousy. Této soutěže se účastnilo okolo 60 dětí, které dochází do mysliveckých kroužků nebo mají zájem o přírodu, myslivost a její ochranu. Z kroužku Smědáček při Domu dětí a mládeže Frýdlant se účastnilo celkem 9 dětí.
(Celý článek)

Český den proti rakovině

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 13. 6. 2019

Ve středu 15. 5. 2019 se naše školní družina v DDM zapojila do celonárodní veřejné sbírky Liga proti rakovině. Jako ústřední téma sbírky byla Prevence nádorového onemocnění plic.

Sbírka byla organizována prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského. Příspěvek za kytičku byl dobrovolný, nejméně však 20,- Kč. Každý kdo si koupil kytičku, obdržel též letáček s informacemi o rizikových faktorech nádorového onemocnění plic, ale i o možnostech jejich prevence.
(Celý článek)

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Kateřina Kaprálek Vítamvásová, 13. 6. 2019

Školní družina bude uzavřena od 1. 7. do 23. 8. 2019.

V provozu bude v přípravném týdnu od 26. 8. – 30. 8. 2019 při minimálním počtu 12 přihlášených žáků. Prázdninová školní družina bude otevřena v prostorách ŠD Husova, Školní ul., 1. patro nad Školní jídelnou vždy od 7:30 do 16:00. Poplatek za školní družinu je 35,- Kč/den pro úhradu oběda žáka.

Od 2. září 2019 začíná normální provoz ŠD.

Přihlášky do prázdninové školní družiny lze vyzvednout a odevzdat u vychovatelek na všech ŠD do 27. 6. 2019.

Ohlédnutí za školním rokem 2018-2019 v MŠ Sídlištní

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 6. 2019

Jaro, léto, podzim, zima … v naší školce bylo prima.


(Celý článek)

Naši ruštináři na celostátní přehlídce Puškinův památník v Praze

Mgr. Petr Kozlovský, 11. 6. 2019

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze se uskutečnil 53. ročník celostátní přehlídky – ARS POETICA – Puškinův památník.

Na tuto přehlídku byly pozvány vítězové krajských kol, kteří předváděli díla ruských umělcu a autoru v oblasti slovního projevu, zpěvu a tancování. Naše škola se této soutěže zúčastnila již podruhé. Reprezentovali nás žáci osmých tříd pracoviště ZŠ Purkyňova(Cimplová Lucie, Guttenbergová Sára, Melka Dominik, Vacková Eliška, Horčičková Veronika, Kröner Adam, Prchal Tomáš, Špínová Melánie, Vaníčková Viktorie). Žáci se předvedli v kategorii slovního projevu a ukázali pohádku „O Velké Řepě“ v ruském jazyce (RJEPKA). Vystoupení bylo na vysoké úrovni jak po jazykové, tak i po umělecké stránce. Účinkující byli odměnění diplomy a cenami.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy, přejeme hodně úspěchu.

 

Ilona Gurdžjanová

 

 

 

Květen v MŠ Jiráskova

Mgr. Petr Kozlovský, 5. 6. 2019

„Mámo, mámo, maminko, my tě rádi máme, pěknou jarní písničku Tobě zazpíváme…“ se neslo naší školkou již od začátku měsíce. Pilně jsme trénovali, abychom 9. května udělali našim maminkám radost, pohladili je písničkou a popřáli jim k jejich svátku. Předali jsme jim vlastnoručně vyrobené dárečky a přáníčka, nechyběla ani kytička.

Hned další den, jak jsme zde  již psali, jsme byli popřát i babičkám z Domova seniorů U Spasitele. Akce se vydařila a my se vraceli do školky s dobrým pocitem.

Na školní zahradě jsme společně na bylinkovou spirálu, kterou jsme vytvořili na podzim, nasázeli všechny možné druhy bylinek, koření a léčivek. Chodíme je pravidelně zalévat a pozorujeme, jak nám rostou a kvetou, brzy budeme některé moci i ochutnat. Zatím nám bylinky hlídá půvabná žabka, kterou pro nás vyrobila jedna moc šikovná maminka.

Ve čtvrtek, 23. května, jsme měli ve školce Projektový den. Děti si mohly vyrobit keramické sluníčko s paní učitelkou Jaruškou nebo naučit se nový taneček s paní učitelkou Jaruškou nebo si vlastnoručně zasadit květinu s paní učitelkou Míšou.

Den se vydařil, výrobky a květiny jsme si hrdě nesli odpoledne domů.

28. května jsme se těšili na návštěvu městské knihovny, počasí nám však ten den nepřálo – od rána lilo jako z konve. O návštěvu nepřijdeme, máme ji dohodnutou na 20. června, alespoň stihneme natrénovat pro paní knihovnice nějakou pěknou písničku nebo říkanku.

Ve středu 28. 5. se děti ze třídy Ježků vypravily autobusem do Liberce do Home Credit Areny na sportovní akci „Běh nás baví.“ Jak je vidět z fotografií, dopoledne si užily, zasportovaly si a o všem nám nadšeně po návratu do školky vyprávěly.

Začíná měsíc červen a my se moc těšíme, co se v naší školce bude dít. Hned v prvním týdnu nás čeká výšlap na rozhlednu, školní výlet, koncert v ZUŠ. I další týdny přinesou spoustu akcí a zážitků, v příštím článku o nich zase rádi napíšeme.

Za MŠ Jiráskovu napsala Michaela Fiedlerová

 

Bylinková zahrádka v MŠ Jiráskova

Mgr. Petr Kozlovský, 5. 6. 2019

 

Na počátku byl nápad p. učitelky Jany Slejškové a jeden zarostlý a nevyužitý kout u vchodu do mateřské školy.


(Celý článek)

Květen v MŠ Bělíkova

Mgr. Petr Kozlovský, 5. 6. 2019

Hned začátkem května u nás probíhal den otevřených dveří a tak se na nás mohly přijít podívat nejen budoucí školkáčkové, ale také jejich rodiče. Zároveň dva dny na to se uskutečnila besídka ke Dni matek, která měla velký úspěch. Maminkám jsme zazpívali, zatančili i zarecitovali.

Stejně jako celé naše město Frýdlant, tak i my jsme se pilně připravovali na Valdštejnské slavnosti, neboť se k nám na návštěvu ohlásil samotný Albrecht z Valdštejna. Děti se ku této příležitosti oblékly do dobových kostýmů a společně jsme si pro něj připravili písničku Kdyby se v komnatách a námi složenou básničku O Albrechtu z Valdštejnu. Obojí pana Albrechta nadchlo.

V předškolním věku dítěte je důležité dbát hlavně na jeho rozvoj a to jak po duševní stránce, tak i po fyzické. O správnosti vývoje fyzické stránky se stará především lékař, ale protože i nám záleží na tomto vývoji, rozhodli jsme se u nás v MŠ provést vyšetření zraku odborníkem.

Děti ze tříd Berušek a Žabiček navštívily Střevlík, kde na ně čekal program s názvem Teče voda teče a Za včelím domečkem.  Opět nás to nezklamalo a užili jsme si nejen plno zábavy, ale také se i něco přiučili. Těšíme se na další návštěvu.

Ke konci měsíce se vydalo pár vybraných předškoláků reprezentovat naši MŠ do Liberce na akci s názvem Běh nás baví. Ačkoliv děti neobsadily první tři místa, umístila se alespoň jedna z našich kolegyň a to na krásném třetím místě.

Poslední den se vydaly děti ze Zajíčků a Berušek do Naivního divadla na představení Budulínek. Představení bylo velmi zajímavé a krásně zpracované. Bavily se nejen děti, ale i učitelé.

A co nás čeká v červnu? Jelikož je to poslední měsíc, budeme se snažit si ho naplno užít, čekají nás tudíž výlety, oslava ke Dni dětí, Naivní divadlo tentokrát pro Veverky a Žabičky, Školkiáda, Akademie a mnoho dalšího.

Za kolektiv učitelek MŠ Bělíkova Jiřina Vokounová

 

Informační schůzka pro rodiče budoucích šesťáků

Mgr. Petr Kozlovský, 3. 6. 2019

Vážení rodiče budoucích šesťáků,

rádi bychom Vás pozvali na informační schůzku, která se koná v úterý 25. 6. 2019 od 16:00 hodin na jednotlivých pracovištích ZŠ.

  • Pracoviště ZŠ Husova 344, Frýdlant
  • Pracoviště Purkyňova 510, Frýdlant

Informace o rozdělení žáků z okolních základních škol na jednotlivá pracoviště ZŠ Frýdlant Vám budou zaslány poštou na Vaši adresu uvedenou v žádosti o přestup v nejbližších dnech.  

V rámci programu Vám budou předány důležité informace, které souvisejí s nástupem Vašeho dítěte na 2. stupeň ZŠ. Součástí schůzky bude i prohlídka školy. Budoucí žáci 6. ročníku jsou rovněž vítáni!

Těšíme se na Vás!

Kolektiv učitelů 2. stupně ZŠ

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Mgr. Petr Kozlovský, 3. 6. 2019

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

rádi bychom Vás pozvali na informační schůzku, která se koná v úterý 25. 6. 2019 od 16:00 hodin na jednotlivých pracovištích ZŠ.

  • Pracoviště ZŠ Bělíkova 977, Frýdlant
  • Pracoviště ZŠ Husova 344, Frýdlant
  • Pracoviště Purkyňova 510, Frýdlant

V rámci programu Vám budou předány důležité informace, které souvisejí s nástupem Vašeho dítěte do základní školy. Součástí schůzky bude i prohlídka školy. Budeme rádi, pokud s sebou vezmete i Vašeho budoucího prvňáčka!

Těšíme se na Vás!

Kolektiv učitelek 1. stupně ZŠ

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.