OZNÁMENÍ O ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY FRÝDLANT PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Mgr. Petr Kozlovský, 2. 4. 2024

INFORMACE O ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ FRÝDLANT PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Termín konání:                      čtvrtek 9. května 2024

Čas konání:                            od 8:00 do 16:30 hodin

Místo konání:                         Pracoviště MŠ    Jiráskova 1137, 464 01  Frýdlant

                                                                             Sídlištní 1228, 464 01  Frýdlant


Přesný čas a místo Vaší návštěvy si, prosím, zarezervujte na tomto odkazu

Odkaz na vytvoření rezervace osobního termínu a místa zápisu do MŠ bude přístupný od pátku 19. 4. 2024 od 8:00 hodin do středy 8. 5. 2024 do 23:59 hodin.


Dokumenty ke stažení:

Oznámení o zápisu do MŠ 2024_2025

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně přílohy 2024_2025

Informace k zápisu do MŠ včetně kritérií_2024_2025


Den otevřených dveří

Zápisu bude předcházet den otevřených dveří, který se koná v úterý 30. 4. 2024 od 10:00 do 12:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin na všech čtyřech pracovištích naší mateřské školy (MŠ Bělíkova 891, MŠ Bělíkova 977 – Liščata, MŠ Sídlištní 1228 a MŠ Jiráskova 1137, Frýdlant).  

V rámci dne otevřených dveří obdržíte formuláře Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a formulář pro vyjádření lékaře o očkování dítěte.


K zápisu si s sebou vezměte:          


Důležité informace:

 1. Zápis probíhá bez účasti dítěte.

 2. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje pořadí ani čas podání žádostí v den zápisu, děti budou ve správním řízení přijímány k předškolnímu vzdělávání podle předem stanovených kritérií.

 3. V případě, že u zápisu zastupuje dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (rozhodnutí soudu).

 4. Předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti, které se narodily v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.


Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025:

Děti, které podaly prostřednictvím svých zákonných zástupců žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025, jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a  Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) dle následujících kritérií v pořadí:

 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy.

 2. Dítě, které k 31. 8. 2024 dovrší věku tří let, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.

 3. Dítě, které k 31. 8. 2024 dovrší věku tří let, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy, jehož sourozenec se bude vzdělávat od 1. 9. 2024 v mateřské škole. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.

 4. Dítě, které k 31. 8. 2024 dovrší věku tří let s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy, jehož sourozenec se bude od 1. 9. 2024 vzdělávat v mateřské škole.

 5. Dítě, které k 31. 8. 2024 dovrší věku tří let s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.

V případě volných míst může mateřská škola na základě podané žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přijmout také dítě, které dovrší věku tří let v období od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024. Přednost mají v tomto případě děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy před všemi dětmi s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy. Uvedené děti budou přijímány od věkově nejstarších.

Vymezení školského obvodu spádové mateřské školy:  území města Frýdlant.

V souvislosti s výše uvedenými kritérii pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025  je v případě dětí – cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana dle zákona tzv. Lex Ukrajina, považované za místo trvalého pobytu žadatele jeho úředně evidované místo pobytu v ČR. Tento žadatel musí prokázat místo pobytu v ČR úředně potvrzeným dokumentem.


V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve středu 15. května 2024 od 8:00 do 9:00 hodin v sídle ředitelství základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant. Po tomto termínu ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.


Pravidla pro rozdělení dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání na jednotlivá pracoviště mateřské školy:

 1. Jako první v pořadí budou na jednotlivá pracoviště MŠ rozdělovány přijaté děti s místem trvalého pobytu na území města Frýdlant; resp. děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

 2. Následně budou na jednotlivá pracoviště MŠ rozděleny přijaté děti s místem trvalého pobytu mimo území města Frýdlant.

 3. Při rozdělování dětí na jednotlivá pracoviště MŠ může ředitel školy přihlédnout k preferované volbě pracoviště MŠ, kterou zákonní zástupci vyznačili v žádosti o přijetí dítěte, popř. k tomu, zda preferované pracoviště MŠ bude ve školním roce 2024/2025 navštěvovat sourozenec dítěte.

Na zařazení dítěte na konkrétní pracoviště mateřské školy nevzniká dítěti resp. jeho zákonnému zástupci právní nárok. Rozhodnutí o zařazení dítěte na konkrétní pracoviště mateřské školy je plně v kompetenci ředitele školy, který bude při rozdělování dětí postupovat podle výše uvedených pravidel.

Informace o zařazení  dětí na jednotlivá pracoviště MŠ budou zveřejněny současně a stejným způsobem, jakým budou zveřejněna rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.


Způsob oznámení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:


V případě jakýchkoliv dotazů k organizaci a průběhu zápisu do mateřské školy se můžete obracet na ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského – tel. 602 443 206, e-mail: petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz.

Ve Frýdlantu 2. 4. 2024

Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.