ZMĚNA FORMÁTU KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK OD DUBNA 2024

Mgr. Petr Kozlovský, 9. 4. 2024

Vážení rodiče,

od dubna 2024 dojde v naší škole ke změně formátu konání třídních schůzek a konzultačních hodin. V této souvislosti Vám níže zasílám podrobné informace.


Hromadné třídní schůzky, na které jste byli až doposud zvyklí, budou nahrazeny individuálními setkáními třídního učitele s jednotlivými rodiči a žáky. Tato setkání nazýváme triády.

Nad vzděláváním Vašeho dítěte se nově budeme pravidelně dvakrát ročně setkávat ve třech. Formát setkání žák – rodič – učitel vidíme jako ideální pro podporu a rozvoj dítěte a spolupráci nás všech.

Na triádě se setkáte pouze s třídním učitelem Vašeho dítěte. Naší snahou bude Vám zprostředkovat všechny zásadní informace týkající se vzdělávání Vašeho dítěte právě prostřednictvím třídního učitele, na setkání je vyčleněno v případě žáků 1. stupně 15 minut, v případě žáků 2. stupně pak 20 minut. Se zhruba týdenním předstihem najdete v Bakalářích informace o prospěchu Vašeho dítěte v jednotlivých předmětech za uplynulé čtvrtletí.


Základní struktura triády vypadá tak, že k danému tématu se vždy zajímáme o názor Vašeho dítěte, následně dostává prostor rodič a poté učitel.

Pokud se triáda z důvodu potřeb jednotlivých aktérů neodchýlí jinam, uslyšíte v jejím průběhu 3 otázky: Za co byste Vaše dítě v posledním období ocenili? Na co se podle Vás potřebuje zaměřit? Čeho si u něj nejvíc ceníte?

S dětmi pracujeme ve škole průběžně na tom, aby dokázaly svou školní práci samy hodnotit, aby dokázaly hovořit o svých silných i slabých stránkách. Triáda je u nás ve škole prostorem, kdy toto může žák ukázat, prohloubit, a pokud chce, může zde startovat svůj další rozvoj.

Výše popsaná základní struktura našeho setkání se samozřejmě může přizpůsobit aktuální potřebě dítěte, stejně tak i Vy budete mít prostor tématizovat své potřeby směrem ke škole.


Třídní učitelé Vám v příštích dnech zašlou přes školní systém Bakaláři odkaz na vytvoření rezervace osobního termínu setkání na tzv. triádě ve škole. Rozmezí nabízených termínů je stanoveno na období od 22. do 26. dubna a od 29. dubna do 3. května 2024.


Společné informační třídní schůzky zůstanou zachovány pouze na začátku každého školního roku a před konáním škol v přírodě, lyžařských kurzů apod. Zrušeny budou z důvodu dlouhodobého nízkého zájmu rodičů pravidelné konzultační hodiny. Samozřejmě budete mít i nadále možnost domluvit si v případě potřeby individuální schůzku s jednotlivými učiteli.


V případě jakýchkoliv dotazů nebo technických problémů s rezervací osobního termínu setkání ve škole se můžete obracet na třídní učitele, kteří Vám rádi pomohou.

Těšíme se na viděnou!

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.