Informace o přijetí do ŠD

admin, 28. 6. 2017

Do školní družiny jsou přijati žáci, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku na správném formuláři a v řádném termínu.

Kritéria přijímání žáků do školní družiny:

  1. účastník musí být žákem výše jmenované školy,
  2. přednostně bereme účastníky, kteří absolvovali nejmenší počet vzdělávacích cyklů,
  3. budou-li shodné dva předchozí body, rozhoduje registrační – pořadové číslo přihlášeného žáka.

V případě dotazů prosím kontaktujte kancelář vedoucí Mgr. Kateřiny Kaprálek Vítámvásové na tel. 482 312 270

29. – 30. 6. 2017 9:00 – 11:00; 3. 7. 12:00 – 14:00; 4. 7. 9:00 – 11:00; 17. 7. 9:30 – 12:00

Žáci přijatí do 1. třídy naší školy, jejichž zákonní zástupci odevzdali řádnou žádost a přihlášku do školní družiny do 28. 4. 2017 byli přijati na takové pracoviště školní družiny, které je přiřazeno pracovišti školy, kam budou docházet. Ostatní budou o přijetí informováni emailem, který uvedli na žádost nejpozději do 7. 7. 2017.

Seznam registračních čísel přijatých žáků budoucích 2. a vyšších tříd do školní družiny na jednotlivá pracoviště:

ŠD DDM přijato 2017239

 

 

 

 

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.