MASOPUST na pracovišti ZŠ v ulici Bělíkova

admin, 21. 2. 2013

Únor je již tradičně spojován s oslavami masopustu, proto jsme i letos navázali na mnohaletou tradici a tento svátek si s žáky připomněli.

Masopustu jsme věnovali dva projektové dny. V pondělí 11. února měli žáci 1. – 5. třídy připravenu prezentaci na interaktivní tabuli, kde se dozvěděli vše o původu masopustu a tradičních maskách. Zhlédli i krátkou pohádku o tom, jak děti prožívaly masopust na vesnici v dávných dobách. V hodině hudební výchovy jsme si zopakovali známé písně a říkadla týkající se tohoto svátku, v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností si žáci vyráběli tradiční masky a kostýmy a zdobili chodby školy.

V úterý 12. února přišly děti do školy v maskách a kostýmech, ve kterých zasedly do lavic a prostřednictvím pracovního listu si zopakovaly všechny nabyté vědomosti. Na druhou vyučovací hodinu se maškary shromáždily v tělocvičně školy, kde si společně zazpívaly a zatančily. Odtud jsme se pak konečně vydali na masopustní průvod. Cestou na náměstí jsme se připojili k mateřským školkám a společně pak dorazili na náměstí před radnici. Zbývalo jen požádat pana starostu o svolení k masopustnímu veselí a zábava mohla začít! Pan starosta nezkazí žádnou legraci, proto se se svými spolupracovníky převlékl za námořníky, zatančil si s dětmi, a s doprovodem kytary a tahací harmoniky společně s ostatními zazpíval známé masopustní písničky. Nechyběly ani masopustní koláčky a výborné perníky.

Masopust nám skončil, nastává půst a čtyřicetidenní čekání na svátky jara – Velikonoce!

Všichni jsme si to letos moc užili a už se těšíme na příští rok!

Mgr. Zdeňka Kozlovská, učitelka

     

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.