PLATBY ŠKOLNÉHO V ZUŠ FRÝDLANT ZA II. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2023/2024

Vladimíra Dančevská, 19. 2. 2024

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
v průběhu příštího, předprázdninového týdne opět dostanou vaše děti od svých vyučujících v ZUŠ informační letáčky s číslem účtu, variabilním symbolem a částkou, kterou je potřeba uhradit za výuku v ZUŠ ve 2. pololetí školního roku 2023/2024.
___________________________________________________________________________________________________

Výše úplaty za vzdělávání v ZUŠ Frýdlant v tomto školním roce jsou následující:


HUDEBNÍ OBOR
• 1100 Kč za pololetí: hlavní obor (nástroj, sólový zpěv)
• 800 Kč za pololetí: druhý obor (pokud žák navštěvuje výuku ještě jednoho hudebního nástroje)
• 100 Kč za pololetí: druhý obor sbor nebo orchestrální hra
• 800 Kč za pololetí: PHV (přípravná hudební nauka)
• 500 Kč za pololetí: pouze sbor, komorní hra, orchestrální hra (pokud žák nenavštěvuje výuku hlavního hudebního nástroje)


VÝTVARNÝ OBOR
• 800 Kč za pololetí


LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
• 800 Kč za pololetí


Částku nemusí rodiče počítat sami, bude uvedená na lístečku, který děti přinesou v žákovské knížce.

ŠKOLNÉ PROSÍME UHRADIT DO KONCE BŘEZNA 2024. DĚKUJEME.


V případě jakýchkoli nejasností se obracejte telefonicky (601 595 663, 482 312 132) nebo mailem (vladimira.dancevska@zsazusfrydlant.cz) na zástupkyni ředitele školy pro ZUŠ Mgr. Vladimíru Dančevskou.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.